ARTIKKELIPYYNTÖ: PROLOGI – PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2015

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry julkaisee suomenkielistä vuosikirjaa, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen aikakausjulkaisu.

Tammikuussa 2016 julkaistaan sarjassaan yhdestoista puheviestinnän vuosikirja. Pyydämme nyt ehdotuksia artikkeleiksi.

Vuosikirja esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintäkoulutuksen kysymykset.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Näin se pyrkii lisäämään eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita, tärkeinä pidettyjä esitelmiä ja keskustelua puheviestinnän tutkimuksesta ja opetuksesta.

Vuonna 2015 Prologi päätoimittaja on yliopistonlehtori, FT Marko Siitonen.

Jos haluat tarjota artikkelin julkaistavaksi vuoden Prologissa, lähetä tiivistelmä ehdotuksestasi (300–400 sanaa) 9.2.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen prologi [at] jyu.fi. Voit myös lähettää ehdotuksen puheenvuoroksi, näkökulmaksi tai kirja-arvioksi. Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan helmikuun loppuun mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse 24.4.2015 mennessä. Kirjoitusohjeet löytyvät tammikuun loppuun mennessä Prologos ry:n verkkosivuilta www.prologos.fi/prologi.

Prologi 2015 julkaistaan sekä painetussa että sähköisessä muodossa tammikuussa 2016. Vuosikirja sisältyy Prologos ry:n jäsenmaksuun, ja se lähetetään yhdistyksen kaikille jäsenille.

Lisätietoja: päätoimittaja (marko.siitonen [at] jyu.fi)

Category: Uncategorized

JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI

Posted on by 0 comment

Prologos ry:n johtokunta järjestäytyi toimintakaudelle 2015 seuraavasti:

Puheenjohtaja Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
Varapuheenjohtaja Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
Rahastonhoitaja Sofia Smeds, Aalto-yliopisto
Tiedottaja Eveliina Pennanen, Jyväskylän yliopisto
Sihteeri Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto

Muut johtokunnan jäsenet:
Sanna Herkama, Turun yliopisto
Katariina Hollanti, Helsingin yliopisto
Janne Niinivaara, Lapin yliopisto
Maija Peltola, Tampereen yliopisto

Category: Uncategorized

UUSI JOHTOKUNTA VALITTU

Posted on by 0 comment

Tampereella 1.12.2014 pidetyssä Prologos ry:n syyskokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja johtokunnan muut kahdeksan jäsentä toimintakaudelle 2015:

Puheenjohtaja:
Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

Muut johtokunnan jäsenet:
Sanna Herkama, Turun yliopisto
Katariina Hollanti, Helsingin yliopisto
Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto
Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
Janne Niinivaara, Lapin yliopisto
Maija Peltola, Tampereen yliopisto
Eveliina Pennanen, Jyväskylän yliopisto
Sofia Smeds, Helsingin yliopisto

Onnittelut ja työskentelyn iloa uudelle johtokunnalle ja kiitokset hyvästä työstä kaikille nyt johtokunnasta pois jääneille!

Category: Uncategorized

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Posted on by 0 comment

Prologos ry:n syyskokous pidetään ma 1.12.2014 klo 13.00 Tampereella.

Kokoustila: Tampereen yliopiston Päätalo, puheviestinnän studiot D125 (Kalevantie 4, Tampere).

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
– jäsenmaksun määrääminen
– yhdistyksen puheenjohtajan valinta
– johtokunnan muun kahdeksan (8) jäsenen valinta
– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
– muut esille tulevat asiat.

Toivotamme kaikki jäsenemme tervetulleiksi kokoukseen!

Johtokunta

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2014

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän päivät 2014 pidetään 5.–6.9.2014 Jyväskylässä. Päivillä juhlistetaan puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen Prologos ry:n 25-vuotista taivalta.

Kaksipäiväisessä juhlakongressissa kuullaan esitelmiä ja kokoonnutaan työryhmissä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://puheviestinnanpaivat2014.wordpress.com/.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme Prologos ry:n 25-vuotista taivalta!

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 15.3.2013 TAMPEREELLA

Posted on by

Puheviestinnän teemapäivä 2013 – TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS

Aika: Perjantaina 15.3.2013 klo 10.00 alkaen

Paikka: Tampere, Tampereen yliopisto, Linna-rakennus (Kalevantie 5), K103

Ohjelma

9.00 Ilmoittautuminen

10.00 Teemapäivän avaus – Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtaja Heikki Hellman

Tervetulosanat – Prologos ry:n johtokunnan jäsen Pirjo Valokorpi

10.15–11.15 Kutsuttu puheenvuoro: Vuorovaikutuksen näkökulma työelämän toimivaan yhteistyöhön – FT Annaleena Aira, Likes

Kommenttipuheenvuoro: viestintävalmentaja Taru Uhrman, Pro-Stories Oy

Keskustelua

11.15–12.00 Teemaryhmien toiminnan käynnistäminen

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.00 Teemaryhmätyöskentely

15.00–15.30 Kahvi ja teemaryhmien yhteenveto

Päätössanat

15.30-> Prologos ry:n kevätkokous (arvioidaan päättyvän klo 17.00 mennessä)

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Kutsupuheenvuoron pitäjä Annaleena Aira työskentelee Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiössä tiedottajana. Aira on väitellyt puheviestinnästä filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta keväällä 2012. Aira tarkastelee väitöskirjassaan yhteistyön käsitettä sekä yhteistyön suhdetta vuorovaikutukseen. Puheenvuorossaan Aira pohtii, millaiset vuorovaikutuksen ilmiöt ovat yhteydessä toimivaan yhteistyöhön hajautuneessa toimintaympäristössä.

Teemaryhmien kuvaukset:

Rakentava dialogi haasteellisissa esimiestyön tilanteissa

Työryhmässä pohditaan, miten esimiehet voivat dialogin keinoin käsitellä erilaisia työyhteisöjen toiminnassa ilmeneviä haasteellisia tilanteita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työyhteisön ristiriidat, kiusaaminen, työkykyongelmat, työaikaan tai työtehtäviin liittyvien yksilöllisten toiveiden käsittely sekä työntekijän päihdeongelma. Dialogin ominaispiirteitä ja merkitystä esimiestyössä tarkastellaan työryhmässä tapausesimerkkien kautta. Tavoitteena on lisäksi tutkia sitä, miten dialogin periaatteisiin pohjautuva vuorovaikutus eroaa muusta työelämän arkisesta kommunikaatiosta.

Teemaryhmän puheenjohtajat: Susanna Lundell, tutkija, Työterveyslaitos; Kaija Loppela, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu; Antti Kasvio, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Tiedonhankinta kehittämisen lähtökohtana

Millaista todellisuutta hyvinvointibarometri kuvaa? Mitä on kehittämisehdotusten takana? Jäävätkö analyysien tulokset irti arjen puheesta ja kokemuksista? Työryhmässä tarkastellaan empiiristä tiedonhankintaa ja sen haasteita työelämän puheviestinnän tutkimuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Ryhmässä pohditaan, millaista tietoa on mahdollista tavoitella ja mitä hankkimamme tieto oikeastaan välittää työelämän vuorovaikutuksesta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka työskentelevät työstämällä tietoa kanssa tai ovat yleisemmin kiinnostuneita tiedonmuodostuksesta.

Teemaryhmän puheenjohtaja: Leena Mikkola, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Työpaikan verkossa

Uuden viestintäteknologian hyödyntämiseen työpaikoilla liittyy monenlaisia odotuksia. Viestintäkanavien ja -välineiden sirpaleisuus ja teknologian nopea muutos voivat myös asettaa paineita viestinnän ammattilaisille. Työryhmässä keskustellaan siitä, miltä verkottunut työelämä näyttää käytännössä tänä päivänä.

Teemaryhmän puheenjohtaja: Marko Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Teemapäivään voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sihteeri [@] prologos.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee kertoa, mihin työryhmään olet osallistumassa. Osallistumismaksu on jäsenille 20 euroa ja muille 50 euroa. Ilmoittautuminen päättyy maanataina 11.3.2013. Osallistumismaksu tulee maksaa maanantaihin 11.3.2013 mennessä Prologos ry:n tilille FI36 1045 3000 1260 51. Käytä maksaessasi viitenumeroa 5005. Perustutkintoa suorittavilla puheviestinnän pääaineopiskelijoilla on vapaa pääsy teemapäivään.

Antoisaa teemapäivää työelämäviestinnän parissa!

Category: Ajankohtaista

PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2012 ON ILMESTYNYT

Posted on by

Puheviestinnän vuosikirja 2012 on ilmestynyt sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Vuosikirjan ovat toimittaneet professori Maarit Valo (päätoimittaja), tutkimuspäällikkö Anu Sivunen, lehtori Leena Mikkola ja tohtoriopiskelija Vilja Laaksonen (toimitussihteeri). Vuosikirjan artikkelit ovat saatavilla sähköisessä muodossa vuosikirjan verkkosivuilta osoitteesta http://www.prologos.fi/prologi. Artikkelit ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Vuosikirja kuuluu Prologos ry:n jäsenmaksuun. Vuosikirja on lähetetty jäsenille.

Category: Ajankohtaista

ARTIKKELIPYYNTÖ: PROLOGI – PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2013

Posted on by

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry julkaisee suomenkielistä vuosikirjaa, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen aikakausjulkaisu.

Vuosikirja esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintäkoulutuksen kysymykset.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Näin se pyrkii lisäämään eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita ja tärkeinä pidettyjä esitelmiä.

Prologin 2013 päätoimittajana on yliopistonlehtori Leena Mikkola.

Jos haluat tarjota artikkelin julkaistavaksi vuoden 2013 Prologissa, lähetä tiivistelmä artikkeliehdotuksestasi (200–400 sanaa) 15.2.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen prologi [at] jyu.fi. Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan maaliskuun alussa. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse 26.4.2013 mennessä. Kirjoitusohjeet löytyvät Prologos ry:n verkkosivuilta www.prologos.fi/prologi.

Prologi 2013 julkaistaan sekä painetussa että sähköisessä muodossa tammikuussa 2014. Vuosikirja sisältyy Prologos ry:n jäsenmaksuun, ja se lähetetään yhdistyksen kaikille jäsenille.

Lisätietoja: Leena Mikkola (leena.mikkola [at] jyu.fi)

Category: Ajankohtaista

PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 2013 – TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS

Posted on by

Perjantai 15.3.2013, Tampere

Työelämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on työn ja työelämän laadun kuten myös työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen. Vuorovaikutusprosesseilla on keskeinen rooli työelämän laadun ja toimivuuden näkökulmasta: organisaatiot ja yhteisöt rakentuvat viestinnän varaan ja toisaalta organisaatioiden piirteet heijastuvat siihen, miten viestitään ja millaiseksi vuorovaikutus muodostuu. Myös työelämän monet ongelmat tunnistetaan vuorovaikutustilanteissa tai niiden lähtökohdan nähdään olevan viestintäkysymyksissä. Esimerkkejä tällaisista ovat niin tiedonkulun ongelmat, palautteen puute, yhteistyön hankaluudet kuin huonoksi koettu ilmapiirikin. Vaikka kaikki työelämän ja työyhteisöjen ongelmat eivät suinkaan ole viestintäongelmia, on kyse vuorovaikutuksesta viimeistään silloin, kun ongelmia pyritään ratkaisemaan.

Puheviestinnän teemapäivä tarttuu työelämän vuorovaikutuksen kysymyksiin keväällä 2013. Päivän aikana jäsennetään tuoreinta tutkimustietoa ja kysytään myös, missä määrin tutkimus vastaa työelämän tarpeita. Dialogiin asettuvat tutkijat ja työelämässä toimivat asiantuntijat.

Pyydämme ehdotuksia puheenvuoroiksi ja työpajoiksi. Voit ehdottaa omaa esitystä tai esittää toiveen teemasta, josta haluaisit kuulla. Voit myös antaa ehdotuksia työpajatyöskentelyyn tai esittää toiveita uudenlaisista toiminnan muodoista.

Lähetä ehdotuksesi 21.12.2012 mennessä Prologos ry:n puheenjohtajalle osoitteeseen marko.siitonen(at)jyu.fi. Ehdotuksissa tulisi olla otsikon lisäksi lyhyt kuvaus (noin 150 sanaa).

Teemapäivän yhteydessä järjestetään myös Prologos ry:n kevätkokous.

Category: Ajankohtaista

PROLOGOS RY:N SYYSKOKOUS HELSINGISSÄ 23.11.2012

Posted on by

Sääntömääräinen syyskokous

Prologos ry:n syyskokous pe 23.11.2012 Helsingissä
Aika: Perjantaina 23.11.2012 klo 13 alkaen
Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, Sali 313

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013
– jäsenmaksun määrääminen
– jäsenyydestä luopuneiden toteaminen
– yhdistyksen puheenjohtajan valinta
– johtokunnan muun kahdeksan (8) jäsenen valinta
– valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
– muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Category: Ajankohtaista
Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company