Arkisto: Puheviestinnän päivät 2001: Dialogeja

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän päivät 2001 pidetään 19. – 20.10.2001 Jyväskylän yliopistossa, Agorassa. Päivien teema on Dialogi. Dialogi, keskustelu, on yksi vuorovaikutuksen keskeisistä ilmiöistä toteutuupa viestintä julkisessa keskustelussa, ammatillisissa kohtaamisissa tai yksityisissä tilanteissa. Puheviestinnän tutkimus tarkastelee viestintää ja vuorovaikutusta yksilöiden välillä, erilaisissa viestintäsuhteissa, ryhmissä ja yhteisöissä. Päivien aikana tarkastellaan viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa konteksteissa. Dialogeja käydään myös puheviestinnän tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien välillä, puheviestinnän ja lähitieteenalojen välillä sekä erilaisten tutkimusnäkökulmien välillä.

 

OHJELMA

Perjantai 19.10.2001

12.00
Ilmoittautuminen

13.00
Puheviestinnän päivien avaus
Rehtori Aino Sallinen

Dialogi työyhteisössä (alustava otsikko)
Emeritusprofessori Jorma Heikkilä

14.00 Kahvi

14.30
Dialogisuus opetuksessa (alustava otsikko)
Tutkija, FT Rauno Huttunen

15. 30 – 17.00
Työryhmät kokoontuvat
· Johdettua viestintää – viestittyä johtamista -työryhmä
· Terveysviestinnän työryhmä 1
· Kiusaaminen ja häirintä vuorovaikutusilmiönä

17.30
Prologos ry:n kokous
Sääntömuutosasian käsitteleminen

Lauantai 20.10.2001

10.00 Puheviestintä tieteen- ja tutkimusalana: haasteita ja mahdollisuuksia
Professori Maarit Valo

11.00 Työryhmät kokoontuvat
· Teknologiavälitteinen politiikka ja viestintä: Kansalainen, osallistuja vai vaikuttaja?
· Puheviestintätaidot ja akateeminen asiantuntijuus
· Terveysviestinnän työryhmä 2

12.30 Lounas

13.30 Työryhmät kokoontuvat
· Kulttuurienvälisen viestinnän työryhmä
· Vuorovaikutus ohjaus- ja neuvontatyössä

15. 00 Päivien yhteenveto ja apurahan saajan julkistaminen
Päätöskahvit

 

Työryhmät

Johdettua viestintää – viestittyä johtamista
Työryhmässä tarkastellaan johtamisen viestintää ilmiönä tutkimuksen, opetuksen ja kokemuksien perusteella. Johtamisen ympäristönä voi olla julkinen tai yksityinen hallinto ja sitä voidaan tarkastella sekä interpersonaalisissa tilanteissa että organisaatioviestinnän yhteyksissä.

Työryhmän puheenjohtaja:
Tuula-Riitta Välikoski
Tampereen yliopisto
Puheopin laitos

 

Terveysviestinnän työryhmä
Tässä työryhmässä viestintä kytkeytyy terveyteen tai siihen liittyviin käsitteisiin. Viestintää voidaan tarkastella esimerkiksi erilaissa hoito- tai tukiryhmissä, hoidonantaja – asiakassuhteissa tai terveysneuvonnassa. Dialogia syntynee myös hoito-organisaatioiden viestintäjärjestelmistä tai viestintäteknologian käyttämisestä terveysviestinnässä.

Työryhmän puheenjohtajat:
Maija Gerlander
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos

Tarja Kettunen
Jyväskylän yliopisto
Terveystieteiden laitos

Kiusaaminen ja häirintä vuorovaikutusilmiöinä
Tarkastelun kohteena voi olla kiusaaminen ja ahdistelu koulussa, kotona, työyhteisössä tai elinympäristössä. Ahdistelua voidaan lähestyä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Työryhmässä voidaan käsitellä eri tavalla yksilöiden ja ryhmien välisiä valtasuhteita, erilaisuuden hyväksymistä ja ennakkoluuloja.

Työryhmän puheenjohtaja:
Maili Pörhölä
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos

 

Teknologiavälitteinen politiikka ja viestintä: Kansalainen, osallistuja vai vaikuttaja?
Työryhmän tavoitteena on saada aikaa dialogi, joka jäsentää eri tieteenalojen näkökulmaa teknologiavälitteisen viestinnän ja politiikan ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin. Työryhmässä pohditaan mm. sitä, millaista osallistuminen ja vaikuttaminen on / tulee olemaan / on mahdollista olla tietoyhteiskunnassa.

Työryhmän puheenjohtajat:
Mikko Jäkälä
Jyväkylän yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos / digitaalinen media

Eeva Aarnio
Jyväkylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi

 

Puheviestintätaidot ja akateeminen asiantuntijuus
Työryhmän tavoitteena on jäsentää akateemisiksi asiantuntijoiksi valmistuvien puhenviestinnän opetusta. Mikä on puheviestinnän opetuksen rooli osana akateemista loppututkintoa? Miten kielikeskusten antamaa puheviestinnän opetusta voitaisiin kehittää? Työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita aikuisille suunnatusta, puheviestintätaitojen käytännön harjoitteluun painottuvasta peruskurssitasoisesta puheviestinnän opetuksesta.

Työryhmän puheenjohtajat:
Merja Almonkari
Jyväskylän yliopisto
Kielikeskus

Anne Alanne
Jyväskylän yliopisto
Kielikeskus

Kulttuurienvälinen viestintä
Tässä työryhmässä tarkastellaan viestintää erilaisissa kulttuureissa ja kulttuurien välillä. Kulttuurienvälisen viestinnän kontekstina voi olla vaikkapa työyhteisö tai itse suomalainen puhekulttuuri.

Työryhmän puheenjohtajat:
Hannele Dufva
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos

Lotta Harviainen
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos

Vuorovaikutus ohjaus- ja neuvontatyössä
Ohjaus- ja neuvonta ulottuu työkenttänä perheneuvonnasta yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen, kuluttajaneuvonnasta graduohjaukseen ja sosiaalityöstä oikeusapuun. Työryhmässä tarkastellaan ohjaus- ja neuvontatyötä interpersonaalisena viestintänä, jonka tavoitteena on lisätä yksilön ja yhteisön hyvinvointia sekä tukea ongelmanratkaisua ja selviytymistä erilaisissa haasteissa.

Työryhmän puheenjohtaja:
Leena Mikkola
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos

 

APURAHA PUHEVIESTINNÄN TIETEELLISEEN TOIMINTAAN

 

Prologos ry. julistaa haettavaksi apurahan puheviestinnän tieteellistä toimintaa varten.

Apurahan määrä on 3000mk. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi tutkimustyöhön tai opinnäytteen tekemiseen; tieteelliseen kongressiin tai koulutukseen osallistumiseen; kirjallisuuden tai tutkimuslaitteiden hankkimiseen.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Prologos ry:n johtokunnalle. Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma ja suunnitelma apurahan käytöstä sekä ansioluettelo. Hakemukset toimitetaan 28.9.2001 mennessä osoitteeseen Prologos ry., Leena Mikkola, Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40351 Jyväskylä.

Päätös apurahan myöntämisestä julkistetaan Puheviestinnän päivien yhteydessä 20.10.2001. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan Prologos ry:n johtokunnalle kirjallisen raportin apurahan käytöstä vuoden 2002 lokakuun loppuun mennessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers