Arkisto: Puheviestinnän teemapäivä 2010: Vuorovaikutus ryhmässä

Posted on by 0 comment

12.11.2010, Helsingin yliopisto

Marraskuisen puheviestinnän teemapäivän aiheena oli Vuorovaikutus ryhmässä. Erilaisissa ryhmissä tapahtuva vuorovaikutus on yksi puheviestinnän perinteisistä tutkimus- ja sovellusalueista. Ryhmätyöskentely on oleellinen toimintamalli niin kouluissa, yrityksissä kuin muuallakin työelämässä. Teemapäivässä pohdittiin aihetta monipuolisesti puheviestinnän tutkimuksen, opetuksen ja käytännön sovellusten näkökulmista. Kuinka ryhmän vuorovaikutusta analysoidaan puheviestinnän tutkimuksessa? Miltä ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutussuhteet näyttävät lapsen näkökulmasta? Miten vuorovaikutusta ja ryhmäilmiöitä voidaan lähestyä opetuksen ja oppimisen konteksteissa? Miltä näyttää tutkimuksen, opetuksen ja käytännön välinen suhde? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ryhmien muuttuvat toimintaympäristöt tuovat mukanaan?

Teemapäivä oli jäsenille ilmainen, ja ei-jäsenet maksoivat 50 euron osallistumismaksun. Teemapäivän yhteydessä järjestettiin yhdistyksen syyskokous.


Ohjelma

11.00               Ilmoittautuminen

12.00               Teemapäivän avaus – Prologos ry:n puheenjohtaja Marko Siitonen

12.15–13.15      Kutsuttu puheenvuoro: Ryhmän vuorovaikutuksen analyysitavat ja
-menetelmät puheviestinnän tutkimuksessa – Tarja Valkonen

13.15–14.00      Esitelmä: Lasten vuorovaikutussuhteet päiväkodin vertaisryhmissä – Vilja
Laaksonen

14.00–14.30      Kahvitarjoilu

14.30–16.00      Esitelmä: Vuorovaikutuksessa oppiminen ja vuorovaikutusjärjestyksen
säilyttäminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa – Tuuli
Murtorinne

Esitelmä: Vuorovaikutus ja ryhmäilmiöt oppimisen ja tutkimuksen kohteena
opettajankoulutuksessa – Emma Kostiainen ja Ulla Klemola

16.00–16.15      Teemapäivän päätössanat – Prologos ry:n varapuheenjohtaja Leena
Mikkola

16.30->            Kahvitarjoilu ja Prologos ry:n syyskokous (päättyy noin klo 18.00 mennessä)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company