Puheviestinnän teemapäivä 2015

Posted on by 4 comments

Puheviestinnän teemapäivä 2015: Puheviestintätiede käytännössä

Puheviestinnän valtakunnallinen tieteellinen yhdistys Prologos ry järjestää Puheviestinnän teemapäivän Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) perjantaina 9.10.2015 klo 11.00–15.15.

Teemapäivän aiheena on tänä vuonna Puheviestintätiede käytännössä. Päivän tavoitteena on innostaa pohtimaan ja kehittämään käytännön työelämän ja puheviestintätieteen välistä yhteyttä – hyvistä käytännöistä voi esimerkiksi syntyä uusia tutkimusideoita ja tuoreesta tutkimuksesta toimivia käytännön sovelluksia. Päivän teemaa käsitellään paneelikeskustelussa ja pohditaan yhdessä työryhmissä.

Puheviestinnän teemapäivän aikataulu

10.30 – 11.00 Rekisteröityminen (Tieteiden talon aula)

11.00 – 12.00 Paneelikeskustelu: Puheviestintätiede käytännössä (sali 104)
Paneelin puheenjohtajana toimii Prologos ry:n puheenjohtaja  FT, puheviestinnän professori Pekka Isotalus  (Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto). Keskustelijoina paneelissa ovat:
– Tommi Aho, FM, tiedottaja, Suominen
– Vilja Laaksonen, FT, YTM, kehitysjohtaja, CreaMentors Oy
– Pauliina Perttuli, FM, vuorovaikutusvalmentaja
– Maarit Valo, FT, puheviestinnän professori, Jyväskylän yliopisto

12.00 – 12.45 Työryhmät kokoontuvat

Koulutus ja konsultointi -työryhmä salissa 309; Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmä salissa 404; Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmä salissa 104.

12.45 – 13.45 Prologos ry:n tarjoama lounas

13.45 – 14.30 Työryhmät kokoontuvat

Koulutus ja konsultointi -työryhmä salissa 309; Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmä salissa 404; Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmä salissa 104.

14.30 – 15.15 Teemapäivän koonti (sali 104)

Työryhmät kokoontuvat rinnakkain, ja niiden teemoina ovat koulutus ja konsultointi, tutkimus ja julkaiseminen sekä työelämä ja viestintäasiantuntijuus. Työryhmien kuvaukset ja niissä pidettävien alustusten tiedot löytyvät alta. Työryhmiin on ennakkoilmoittautuminen tapahtumailmoittautumisen yhteydessä.

Puheviestinnän teemapäivään osallistuminen on Prologos ry:n jäsenille ja puheviestinnän perustutkinto-opiskelijoille maksutonta, muille osallistumismaksu on 40 euroa. Maksuohjeet kerrotaan ilmoittautumislomakkeessa. Lomakkeessa on myös ohjeet Prologos ry:n jäseneksi liittymiseen (jäsenmaksu on 30 euroa/vuosi). Myös työryhmien puheenjohtajat, alustajat sekä paneelikeskustelijat ilmoittautuvat tapahtumaan samalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen teemapäivään on päättynyt 25.9. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Prologoksen tiedottajaan sähköpostitse: tiedottaja [at] prologos.fi.

Työryhmät ja niissä pidettävät alustukset:

Koulutus ja konsultointi -työryhmä (sali 309)

Puheenjohtajat:
FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja Johanna Järvelin-Suomela (Tampereen yliopiston kielikeskus)
FT, yliopistonopettaja Lotta Kokkonen (Jyväskylän yliopiston kielikeskus)

Työryhmässä on kolme alustusta jotka tarkastelevat puheviestinnän opetuksen sisältöjä ja menetelmiä eri näkökulmista. Tommi Lyttinen tarkastelee alustuksessaan vuorovaikutusosaamista liittyen oppilaitosten yksilölliseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Riitta Koskimies alustaa puheviestinnän tutkimuksen hyödyntämisestä johtamiskoulutuksessa ja Suvi-Tuuli Murumäki yhdessä Tarja Valkosen kanssa puolestaan tarkastelevat lähtökohtia kutsuretoriikan opettamiseen.

Alustusten tarkoituksena on herätellä kysymyksiä siitä, mitä erityistä annettavaa puheviestinnällä on työelämän tarpeita ajatellen esimerkiksi esimies- ja johtamisviestinnän koulutukseen ja osaamiseen tai voisiko puheviestintä tieteenalana tuoda yksilötyötä tekevien ammattilaisten ja opetusalan ammattilaisten arkeen entistä vaikuttavampaa vuorovaikutusosaamista. Työryhmässä pohditaan myös teorian ja käytännön suhdetta puheviestinnän opetuksessa ja koulutuksessa ja tarkastellaan lähemmin yhden teoreettisen näkökulman, kutsuretoriikan, liittymistä vuorovaikutusosaamiseen. Lisäksi keskustellaan laajemminkin siitä, millaista puheviestinnän opetusta ja koulutusta tarvitsemme tulevaisuudessa sekä pohdimme vuorovaikutusetiikan kouluttamisen haasteita ja mahdollisuuksia.

Koulutus ja konsultointi -työryhmän alustukset:

FM, opiskeluhuollon koordinaattori  Tommi Lyttinen (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto): Entistä vaikuttavampaa vuorovaikutusosaamista oppilaitosten yksilölliseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

FM, eMBA, Suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtori Riitta Koskimies (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu): Johtamiskoulutus ja puheviestinnän tutkimuksen hyödyntäminen.

FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja Suvi-Tuuli Murumäki (Helsingin yliopisto)  & FT, puheviestinnän lehtori  Tarja Valkonen (Jyväskylän yliopisto): Kohtaamisia – lähtökohtia kutsuretoriikan opettamiseen.

Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmä (sali 404)

Puheenjohtajat:
FT, erikoistutkija Sanna Herkama (Turun yliopisto)
FT, yliopistonlehtori Jonna Koponen (Itä-Suomen yliopisto)

Oletko viime aikoina pohtinut, missä julkaista puheviestintään liittyvää tutkimusta? Mietitkö, minne sinä ja tekemäsi tutkimus sijoittuvat julkaisujen viidakossa? Haluaisitko kuulla ja jakaa tutkijuuteen liittyviä ajatuksia puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa? Tule mukaan Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmään pohtimaan tutkimukseen ja julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmän työskentely jakautuu kahteen osaan. Aluksi keskustelemme lyhyiden alustusten pohjalta esimerkiksi julkaisufoorumin luokittelusta ja sen merkityksestä yksittäiselle puheviestinnän tutkijalle (Pekka Isotalus), puheviestinnän julkaisuista osana kansainvälistä julkaisujärjestelmää (Marja Kokko & Sini Tuikka) sekä julkaisemisesta Prologissa eli omassa kansallisessa tieteellisessä julkaisussamme (Sanna Herkama & Jonna Koponen). Tämän jälkeen työstämme keskustellen oppimiskahvilassa tutkijuuteen ja julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä osallistujien toiveiden pohjalta.

Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmän alustukset:

FT, puheviestinnän professori Pekka Isotalus (Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto): Julkaisufoorumi tutkijan käytännössä.

FT, informaatikko Marja Kokko (Jyväskylän yliopiston kirjasto) & FM, julkaisuamanuenssi, puheviestinnän tohtoriopiskelija Sini Tuikka (Jyväskylän yliopiston kirjasto): Puheviestintätieteilijä, tiedätkö mihin tieteenalaan julkaisusi kategorisoidaan ja onko asialla sinulle mitään merkitystä?

FT, erikoistutkija Sanna Herkama (Turun yliopisto, Prologin toimituskunnan jäsen vuosina 2013–2014)  & FT, yliopistonlehtori Jonna Koponen (Itä-Suomen yliopisto, Prologin toimituskunnan jäsen vuosina 2014 sekä 2015–2016): Julkaiseminen Prologissa.

Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmä (sali 104)

Puheenjohtajat:
FT, YTM, kehitysjohtaja Vilja Laaksonen (CreaMentors Oy)
FM, puheviestinnän tohtoriopiskelija Eveliina Pennanen (Jyväskylän yliopisto)

Haluatko vaihtaa ajatuksia siitä, mitä annettavaa viestintäasiantuntijuudella on nykypäivän työelämässä? Oletko miettinyt, miten kuvaat puheviestinnän asiantuntijuutta havainnollisesti ja innostavasti? Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmä on tehty neljästä kiinnostavasta alustuksesta, työelämään rohkeasti pureutuvista väittämistä ja osallistavasta työskentelystä. Työryhmä jakaantuu teemallisesti kahteen osaan. Työryhmän käynnistävissä kahdessa alustuksessa virittäydymme vuorovaikutusosaamisen soveltamiseen ja kehittämiseen eri työelämäkonteksteissa (alustajina Tuula-Riitta Välikoski ja Ira Virtanen). Työryhmän toisen osan alustuksissa syvennymme puheviestinnän asiantuntijuuteen organisaatioviestinnän ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta (alustajina Heta Koski ja Elina Antikainen). Alustusten tavoitteena on herättää keskustelua sekä avata uusia näkökulmia työelämän ja viestintäasiantuntijuuden kytköksiin. Jos nämä teemat sytyttävät sinut, liity seuraamme ravistelemaan työelämän toimintamalleja niin puheviestinnän tutkimuksen kuin työelämäkokemusten näkökulmasta!

Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmän alustukset:

FT, puheviestinnän professori, dosentti Tuula-Riitta Välikoski (Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto): Vuorovaikutustutkimus, -koulutus ja sen merkitys tuomioistuintoiminnassa.

FT, puheviestinnän yliopistonlehtori Ira Virtanen (Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto): “Kohtaamista ja läsnäoloa” kolmannella sektorilla. Puheviestintä sanoittaa auttamistyön haasteita ja onnistumisia.

FM, tiedottaja Heta Koski (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy): Organisaatioviestinnän portinvartijoista mahdollistajiksi – puheviestijöiden paikka loistaa!

FM, suunnittelija Elina Antikainen (Imatran kaupunki, hyvinvointipalvelut): Keskustelevan osallistamisen hyvät käytännöt palvelujen kehittämisessä.

 

Lämpimästi tervetuloa teemapäivään!

 

4 comments on “Puheviestinnän teemapäivä 2015

  1. tulossa puheviestinnän teemapäivään! Kiva nähdä kaikkia.

    • Tervetuloa mukaan!

  2. Vieläkö ehtii mukaan? Paljonko olikaan tapahtumamaksu?

    • Hei! Pahoittelut vastauksen viipymisestä; viestisi oli hukkunut roskapostisuodattimessa. Laitatko sähköpostia osoitteeseen tiedottaja@prologos.fi, niin selvitämme asian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency