Prologi 2009

Toimituskunta: Tarja Valkonen (päätoimittaja), Pekka Isotalus, Marko Siitonen ja
Maarit Valo

Vuorovaikutus opettajaksi opiskelevien asiantuntijuudessa
Emma Kostiainen ja Maija Gerlander
>> Lue pdf-muodossa.

Sosiaalinen tuki työssä: katsaus 2000-luvun tutkimuskirjallisuuteen
Leena Mikkola
>> Lue pdf-muodossa.

Lähestymistapoja ja kehityskohteita kulttuurienvälisen vuorovaikutusosaamisen tutkimuksessa
Riitta Saastamoinen
>> Lue pdf-muodossa.

Maallikkosaarnan retoriikkaa: uskonnollinen puhe yhteisön rakentajana
Elina Siltala ja Saila Poutiainen
>> Lue pdf-muodossa.

Esitelmä: Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä
Maili Pörhölä
>> Lue pdf-muodossa.

Lectio Praecursoria: Johtamisen viestintähaasteet tietoperustaisessa työssä
Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer
>> Lue pdf-muodossa.

Kirja-arvio: Almonkari, M. & Isotalus, P. (toim.) 2009. Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille
Tuuli Nilsson
>> Lue pdf-muodossa.

Kirja-arvio: Kinney, T. A. & Pörhölä, M. (toim.) 2009. Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications
Emma Kostiainen
>> Lue pdf-muodossa.

Kirja-arvio: Puro, J.-P. 2007. Minä viestii. Tutkielma viestivän ihmisen teoriasta ja tulkinnasta
Leena Mikkola
>> Lue pdf-muodossa.