Teemapäivä

Posted on by 0 comment

KUTSU: Ehdota puheenvuoroa Puheviestinnän teemapäivään 31.8.2017 mennessä

Kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittyminen – tukimusta ja käytäntöä

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry järjestää jälleen Puheviestinnän teemapäivän Helsingissä Tieteiden talolla perjantaina 13.10.2017 klo 11.00–15.45.

Teemapäivässä keskitytään tällä kertaa kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittymiseen. Osa työväestöstä työskentelee verkkoviestinnän avulla päivittäin ja se on heille ohittamaton osa tätä aikaa ja työelämää. Kaikkia teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen yleistyminen ei kuitenkaan kosketa samalla tavalla, ja erilaiset verkkoviestinnän ilmiöt ja käytännöt vaativat totuttelua ja opettelua. Suuri osa asettuu edellä kuvattujen kokemusten väliin: kasvokkais- ja verkkoviestintä limittyvät heidän työssään eri tavoin. Näitä limittymisen muotoja, syitä, mahdollisuuksia ja myös kokemuksia pyritään tarkastelemaan teemapäivälle tyypillisesti tutkimuksen ja käytännön näkökulmista niin paneelikeskustelussa kuin työryhmissä. Päivän päätteeksi jaetaan myös Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta.

Työryhmiin voi jo ilmoittautua puheenvuoron pitäjäksi: haemmekin nyt keskusteluun alustavia, tiiviitä puheenvuoroja (pohdintoja, kommentteja, kysymyksiä, ongelmia tai haasteita, ratkaisuja tai vinkkejä), jotka voivat pohjautua tutkimukseen tai käytännön kokemukseen ja havaintoihin. Puheenvuorojen kesto on 5–10 minuuttia.

Lähetä korkeintaan 200 sanan alustusehdotuksesi työryhmän puheenjohtajalle sähköpostitse 31.8.2017 mennessä. Kuvaa ehdotuksessasi puheenvuorosi tavoite ja tiivistetty sisältö.  Liitä ehdotukseesi myös yhteystietosi (nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio). Puheenvuorojen hyväksymisistä ilmoitetaan ehdotusten tekijöille sähköpostitse syyskuussa.

 

Työryhmäkuvaukset ja puheenjohtajat

Opetus ja koulutus (johanna.jarvelin-suomela@uta.fi)

Puheenjohtajat:

FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja Johanna Järvelin-Suomela (Tampereen yliopiston kielikeskus)

FT, yliopistonopettaja Lotta Kokkonen (Jyväskylän yliopiston kielikeskus)

Haemme opetuksen ja koulutuksen työryhmään erilaisia lyhyitä alustuksia, joiden tavoitteena on toimia keskustelun herättäjinä. Työryhmässä on tarkoituksena tarkastella kasvokkais- ja verkkoviestintää opettamisen ja kouluttamisen näkökulmista. Alustus on noin 10 minuutin puheenvuoro, jonka aiheena voi olla esimerkiksi:

- Onko verkkoviestintä väline vai opetuksen kohde?

- Voiko kasvokkaisviestintää opettaa verkossa?

- Puheviestinnän opettajana ja kouluttajana kehittelemäsi hyvät käytännöt kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittymisestä.

- Kasvokkaisviestinnän ja teknologiavälitteisen viestinnän käytännön onnistumiset tai haasteet puheviestinnän opetuksessa ja koulutuksessa.”

Interpersonaalinen vuorovaikutus (maija.peltola@uta.fi)

Puheenjohtajat:

FM, tohtoriopiskelija Maija Peltola (Tampereen yliopisto)

FM, tohtoriopiskelija Minna Törrönen (Tampereen yliopisto)

Kasvokkais- ja verkkoviestintä limittyvät toisiinsa myös nykypäivän läheisissä ja ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa. Yhä useampi löytää itselleen elämänkumppanin, ystävän tai vertaisen teknologiaa hyödyntäen, ja perheenjäsenet pysyvät perillä toistensa kuulumisista esimerkiksi keskinäisen Whatsapp-ryhmän avulla. Opettajat voivat viestiä sekä opiskelijoille että vanhemmille verkkopalvelun kautta, ja lääkäriltä tai muulta asiantuntijalta voi kysyä halutessaan neuvoa chatissa, skypessä tai sähköpostitse. Vaikka kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittyminen parhaimmillaan helpottaa vuorovaikutussuhteiden luomista ja ylläpitämistä, prosessiin liittyy myös monenlaisia haasteita. On herännyt kysymyksiä siitä:

- muuttaako verkkoviestinnän yleistyminen jollakin tavoin vuorovaikutussuhteisiin liittyviä viestinnän normeja (esim., kuinka suoraan asioista voi puhua, mitä itsestä on sopivaa kertoa ja kenelle, millaisiin havaintoihin perustuen luottamusta toiseen ihmiseen tulisi rakentaa?)

-miten verkko- ja kasvokkaisviestintää olisi käytännössä järkevää hyödyntää rinnakkain läheisissä ja ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa,

-miten verkkopalvelujen rakentamisessa tulisi ottaa huomioon kasvokkaisviestinnän mahdollistamat ulottuvuudet, kuten nonverbaalinen viestintä, sekä

-miten kasvokkaisviestintää suosiva väestö saadaan käyttämään heitä hyödyttäviä verkkopalveluita.

Muun muassa näihin sekä muihin mahdollisiin näkökulmiin liittyviä puheenvuoroja otamme mielellämme vastaan tähän työryhmään.

Esiintyminen ja julkisuus (pekka.isotalus@uta.fi)

Puheenjohtaja:

FT, puheviestinnän professori Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto)

Työryhmässä pohditaan esimerkiksi seuraavia teemoja:

Teknologian kehitys on muuttanut esiintymistä monella tavalla. On tullut monenlaisia uusia mahdollisuuksia ja kanavia esiintyä ja puhua. Pätevätkö retoriikan ja puhetaidon opit edelleen vai tarvitaanko uudenlaista lähestymistä esiintymiseen? Onko henkilökohtaisen brändin rakentamisella jotakin tekemistä esiintymisen kanssa? Sosiaalinen media on muuttanut myös keskinäistä vuorovaikutuksemme enemmän tai vähemmän julkiseksi. Missä määrin se muistuttaa kasvokkaisvuorovaikutusta? Kaipaako julkinen keskustelu puheviestijöiden panostusta?

Ryhmäviestintä (tessa.horila@jyu.fi)

Puheenjohtajat:

FM, väitöskirjatutkija Tessa Horila (Jyväskylän yliopisto)

FM, väitöskirjatutkija Mitra Raappana (Jyväskylän yliopisto)

FM, yliopistonlehtori Tomi Laapotti (Tampereen yliopisto)

Tässä työryhmässä tarkastellaan ryhmien ja tiimien vuorovaikutusilmiöitä kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittymisen kontekstina. Esimerkiksi suuri osa työelämän ryhmistä on vuorovaikutuksessa sekä kasvokkain että teknologiavälitteisesti. Työryhmään toivotaan puheenvuoroja, joissa pohditaan limittymisen mahdollisuuksia ja haasteita erilaisissa ryhmissä. Puheenvuorot voivat kohdistua esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin

- missä ryhmä tai tiimi sijaitsee? milloin ryhmä on olemassa? miten työ- ja vapaa-aika sekoittuvat ryhmissä?

- mitkä ovat ryhmän rajat? keitä ryhmään kuuluu? tuleeko/voiko kaikista tiimin jäsenistä olla tietoinen? millaiset uudenlaiset ryhmittymät ovat mahdollisia?

- mikä arvo ryhmätyöskentelyllä on organisaatiolle? työntekijälle?

- miten työryhmätyöskentelyyn sitoudutaan tai sitoutetaan?

- miten erilaiset ryhmät limittyvät toisiinsa? millaiset päällekkäiset roolit ja tiimijäsenyydet ovat mahdollisia?

- millainen vuorovaikutusosaaminen on keskeistä tällaisissa nykyajan tiimeissä?

 

Ilmoittautuminen Puheviestinnän teemapäivään avataan syyskuun alussa 2017.

 

Ohjelma ja aikataulu (tarkentuu syyskuussa 2017)

11.00–12.00 Paneelikeskustelu: Kasvokkais- ja verkkoviestinnän limittyminen

Paneelin puheenjohtajana toimii Prologos ry:n varapuheenjohtaja, FT, puheviestinnän yliopisto-opettaja Lotta Kokkonen (Jyväskylän yliopiston kielikeskus).

12.00–12.45 Työryhmät kokoontuvat

12.45–13.45 Prologos ry:n tarjoama lounas

13.45–14.30 Työryhmät kokoontuvat

14.30–15.15 Teemapäivän koonti

15.15–15.45 Vuoden vuorovaikutusteko 2017 -palkinnon julkistaminen

Työryhmien sisällöistä ja puheenvuoroista tiedotetaan tarkemmin syyskuussa 2017.

Puheviestinnän teemapäivä tarjoaa erinomaisen osaamisen päivityksen ja verkostoitumisen mahdollisuuden. Ilmoittautuminen teemapäivään käynnistyy syyskuussa 2017. Prologos ry:n jäsenille teemapäivään osallistuminen on maksutonta.

 

Lisätietoja Prologos ry:n tiedottaja: tiedottaja@prologos.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company