VUOROVAIKUTUKSEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN: EETTISTÄ TOIMINTAA VAI ITSESTÄÄN SELVYYKSIEN TOISTAMISTA?

Posted on by 3 comments

Yksi tyypillisimmistä syksyn alkamisen merkeistä on uutuus- tai suosikkisarjojen paluu televisioruutuihin. Tänä syksynä parhaille lähetysajoille on ilmaantunut enenevässä määrin ihmissuhteiden rakentumiseen ja niihin liittyvien ongelmien ratkomiseen paneutuvia kotimaisia ohjelmia. Esimerkiksi Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurataan viime syksyn tavoin toisilleen tuntemattomien ihmisten avioliittojen alkutaivalta. Nyt tai ei koskaan -uutuusohjelmassa puolestaan seurataan, onko viidentoista ihmisen muodostamasta parviälystä hyötyä henkilöille, jotka ovat elämässään vaikean päätöksentekotilanteen edessä. Itse lukeudun molempien ohjelmien katsojakuntaan, sillä niihin sisältyy varsin kiinnostavia vuorovaikutukseen kytkeytyviä kysymyksiä.

Katselukokemusten perusteella itseäni on alkanut mietityttämään, miten ohjelmissa on otettu huomioon vuorovaikutussuhteiden ja -osaamisen kehittymiseen liittyvät tekijät. Ensitreffit alttarilla -ohjelman osalta itselleni on muodostunut käsitys, että esityö avioparien yhteensopivuuden mahdollistamiseksi on pyritty tekemään huolella. Asiantuntijat ovat selvittäneet esimerkiksi ohjelmaan valittujen kumppanimieltymyksiä, parisuhdehistorian taustoja sekä ajatuksia ja odotuksia itsestä ja parisuhteesta. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan mielestäni vielä selkeästi avattu, miten pareja on autettu ennen avioliittoa ja sen aikana rakentamaan perustaa kestävälle parisuhteelle sekä hiomaan omia vuorovaikutustaitojaan. Onko parien kanssa esimerkiksi käsitelty, millaiset viestinnälliset tekijät ovat yhteydessä luottamuksen rakentumiseen? Onko heitä ohjattu antamaan sekä vastaanottamaan palautetta ja sosiaalista tukea toisilleen, kun uusi elämäntilanne ahdistaa tai jommankumman käyttäytyminen ei miellytä? Entä onko pareja ohjattu miettimään, millaisia vuorovaikutukseen liittyviä jännitteitä (esim. autonomisuus-riippuvaisuus, samankaltaisuus-erilaisuus, ennustettavuus-yllätyksellisyys) suhteissa todennäköisesti ilmenee ja miten niitä on mahdollista hallita? Ohjelman pariskunnat sekä asiantuntijat kyllä pohtivat näitä asioita osaltaan ääneen, mikä tuo tärkeät vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt läsnäoleviksi. Tästä huolimatta olen jäänyt miettimään: onko ohjelmaan sisäänkirjoitettu oletusarvo, että kaikilla valituilla pariskunnilla on jo valmiiksi riittävät vuorovaikutustiedot ja -taidot, joiden avulla heidän on mahdollista rakentaa kestävää parisuhdetta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa?

Nyt tai ei koskaan -ohjelman osalta olen erityisesti pohtinut, miten parviälyyn osallistuneita ihmisiä on ohjattu toimimaan ryhmässä sekä autettavien ihmisten ja heidän lähipiiriensä kanssa, jotta lopputuloksena olisivat mahdollisimman hyvät päätökset. Itselleni on muodostunut käsitys, että parviälyn hyödyllisyyden nähdään ohjelmassa perustuvan riittävän monen ihmisen yksilölliseen viisauteen ja autettavien henkilöiden haastattelemiseen kuin niinkään ryhmän jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vaikka ohjelman kotisivuilla kerrotaan avoimen vertaistyöskentelyn olevan parhaimmillaan kollektiivista älykkyyttä, ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä ei ole itse ohjelmassa tarkasti avattu. Sen sijaan ohjelmassa on keskitytty antamaan katsojille tietoa autettavan ihmisen elämäntilanteesta. Olisi kuitenkin varsin kiinnostavaa nähdä enemmän kuvamateriaalia siitä, miten parven päätökset ovat käytännön vuorovaikutuksessa syntyneet ja miten parvi on ratkaissut keskinäisiä konflikteja.

On mahdollista, että vuorovaikutussuhteisiin ja -osaamiseen liittyvät tekijät on otettu molempien ohjelmien teossa huomioon. Itse kuitenkin toivoisin, että kyseiset näkökulmat tehtäisiin mahdollisimman näkyviksi myös katsojille, jotka peilaavat ohjelmien antia omiin elämäntilanteisiinsa. On mielestäni aiheellista kysyä, onko riskialtista tarjota katsojille sellainen käsitys, että erilaisten elämänkokemusten yhteen tuominen sekä sopivan kokoinen parvi ovat avain oikeanlaisiin päätöksiin? Tai että avioliitto-ohjelmaan valitut henkilöt eivät tarvitsisi käytännön parisuhdeviestintäänsä poikkeuksellisissa olosuhteissa aivan erityistä tukea? Haastankin tässä niin katsojia, toimittajia kuin myös nykyisten ja tulevien ihmissuhdeohjelmien tekijöitä pohtimaan, mitkä asiat ovat lopulta tärkeitä tehdä ohjelmissa näkyviksi ja keskusteltaviksi. Lisäksi kannustan puheviestinnän asiantuntijoita osallistumaan tällaisten ohjelmien kehittämiseen ja niitä koskeviin keskusteluihin tuoden näkyväksi sen, mikä meille on jo tuttua – mikään vuorovaikutukseen liittyvä asia ei ole itsestään selvyys.

Maija Peltola
Puheviestinnän tohtorikoulutettava, FM
Tampereen yliopisto

Category: Uncategorized

3 comments on “VUOROVAIKUTUKSEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN: EETTISTÄ TOIMINTAA VAI ITSESTÄÄN SELVYYKSIEN TOISTAMISTA?

 1. Hei! Hauskaa että olet innostunut katsomaan sarjaamme. Ohjelman käsikirjoittajana ja sisältöohjaajana voin ehkä vastata kysymyksiisi (jos osaan).

  Koostaessamme ohjelmaa kolmen päivän ratkaisuprosessista yksi tärkeimmistä tavoitteistamme oli varmistaa, että katsoja pysyy päähenkilön puolella. Koen tämän olevan mahdollista vain sitä kautta että katsoja ymmärtää päähenkilön taustat. Siksi päähenkilön tarina ja taustat saa niin paljon ohjelma-aikaa.

  MUTTA sain kirjoituksestasi idean, että voisimme jossain vaiheessa avata esimerkiksi blogikirjoituksella ohjelman blogissa enemmänkin sitä miten parvea ohjattiin.

  Laitan tämän kommentin loppuun pari linkkiä videoklippeihin kuvauksista.

  Lähtökohtaisesti parvelle kerrotiin että olemme ratkomassa oikean ihmisen oikeaa ongelmaa, ja siitä päätellen ettei hän pysty ratkaisemaan periaatteessa yksinkertaista ongelmaa, hän on todennäköisesti sokeutunut omalle tilanteelleen.

  Parvi ohjattiin varsinkin ensimmäisten kahden päivän ajan vain ja ainoastaan kyselemään päähenkilöltä kysymyksiä (sen sijaan että he olisivat tarjonneet ratkaisuehdotuksia). Heitä kannustettiin kyseenalaistamaan ensimmäiset oletuksensa ja olemaan avoimena uudelle informaatiolle.

  Sen lisäksi yritin saada heidät huomaamaan milloin päähenkilö tuntui selittelevän ja milloin puhuvan sydämestään. Jos parven keskinäinen puinti näytti menevän asiattomuuksiin (mitä muutaman kerran tapahtui), puutuin tilanteeseen nopeasti ja ohjasin heidät puhumaan taas ns. asiasta.

  Tässä puutun kärjistyneeseen tilanteeseen: http://areena.yle.fi/1-3040087
  Tässä kehoitan kiinnittämään huomiota siihen miten päähenkilö puhuu: http://areena.yle.fi/1-3084785

  Toivottavasti tämä avasi hieman prosessiamme?

 2. Hei Katri!

  Kiitos paljon vastauksestasi; hieno juttu, että blogikirjoitukseni tavoitti sinut ja inspiroi sinua osallistumaan keskusteluun. Tämä ajatustenvaihto antoi taas itselleni mukavasti lisäpotkua kirjoitella uusia blogitekstejä :).

  Vastauksesi avasi osaltaan juurikin niitä prosesseja, mitä olen jäänyt sarjan katsojana miettimään. Oli myös mukava lukea, että kirjoitukseni antoi idean avata parven ohjausprosessia jatkossa enemmän esimerkiksi blogikirjoituksen muodossa. Uskoisin, että se hyödyttäisi ohjelman katsojia ja antaisi entisestään käsitystä siitä, miten parven toiminnasta on huolehdittu mahdollisimman tarkoituksenmukaisten päätösten takaamiseksi. Lisäksi olisi mukava lukea, jos mahdollista, parven jäsenten kokemuksia ryhmätyöskentelystä. Olit kyllä osaltasi kannustanut parven jäseniä tällaiseen pohdintaan yhden blogitekstisi päätteeksi (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/23/mita-ohjaaja-tekee-tosi-tv-sarjan-kuvauksissa), mutta en ainakaan vielä löytänyt ohjelman Facebook-ketjusta tai blogiteksteistä kovinkaan paljon tähän asiaan liittyviä kommentteja. Näin tutkijana en voi myöskään välttyä siltä ajatukselta, että kyseisestä teemasta voisi saada aikaiseksi varsin kiinnostavan puheviestinnän tutkimuksen. Lisäksi ohjelmasta löytyisi paljon muutakin tutkimuksellisesti kiinnostavaa materiaalia. Ehkäpä siis jonakin päivänä tulet saamaan puheviestijältä yhteydenoton myös muussa kuin blogitekstin muodossa :).

  Kauden viimeistä NTEK-jaksoa kiinnostuksella odottaen ja hyvää syksyn jatkoa sinulle toivottaen,

  Maija

 3. Hei!

  Meillä itse asiassa oli jopa pieni video jossa parvelaiset kertovat työskentelystä, mutta jostain syystä Yle oli laittanut sen katsomisajan niin lyhyeksi, etten löydä sitä enää netistä. 🙁 Mutta voin virittää samantien sarjan Facebook-ryhmään keskustelua aiheesta. Löydät ryhmän täältä: https://www.facebook.com/groups/nyttaieikoskaankeskustelu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company