Vuorovaikutuksen teemapäivä

Posted on by 0 comment

30 VUOTTA HYVÄSSÄ SEURASSA Prologos30 some

– VUOROVAIKUTUS NYT JA TULEVAISUUDESSA

 

Ajankohta: pe 4.10.2019 klo 11.00–16.00 sekä Prologos ry:n 30-vuotisjuhlaillallinen klo 19.00 alkaen

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki sekä GLO Hotel Art, Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki

Vuorovaikutuksen teemapäivä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden päivittää osaamista ja verkostoitua. Teemapäivän aikana määrittelemme alan keskeisiä käsitteitä, hyppäämme tulevaisuuteen sekä kuulemme pecha kucha -esitelmiä. Lisäksi keskustelemme työryhmissä alan ilmiöistä. Työryhmät ovat: vuorovaikutuksen etiikka, hyvinvointi, vuorovaikutus, teknologia ja tulevaisuus sekä avoin pooli. Työryhmissä on alustuspuheenvuoroja, työpajamaista työskentelyä ja yhteistä pohdiskelua. Päivän päättää Prologos ry:n 30-vuotisjuhlaillallinen GLO Hotel Artissa. Juhlaillallisen alussa julkistetaan Vuoden vuorovaikutusteko 2019 -kunniamaininnan saaja.

OHJELMA JA AIKATAULU:

11.00–11.10   Tervetuloa! Puheenjohtajan tervehdys

11.10–12.00   Tulevaisuus nyt (vihdoin)!

12.10–13.10   Työryhmät kokoontuvat

13.10–14.00   Prologos ry:n tarjoama lounas

14.00–14.30   Pecha kucha -esitelmät

14.30–15.30   Työryhmät kokoontuvat

15.30–16.00    Teemapäivän koonti

19.00–             Prologos ry 30-vuotisjuhlaillallinen

Vuoden vuorovaikutusteko 2019 -palkinnon julkistaminen

Ilmoittautuminen teemapäivään aukeaa syksyllä.

 

Ehdota puheenvuoroa Vuorovaikutuksen teemapäivään pe 23.8.2019 mennessä

Vuorovaikutuksen teemapäivässä keskitytään tällä kertaa vuorovaikutuksen kysymyksiin etenkin etiikan, viestintäteknologian sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Nämä teemat nousivat esille huhtikuussa 2019 yhdistyksen tiedekahveilla pidetyssä paneelissa, jossa pohdittiin vuorovaikutuksen tutkimuksen ja opetuksen tarpeita tulevaisuudessa. Teemapäivään on mahdollista tarjota puheenvuoroa esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimuksen ja opetuksen historiaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyen. Kaikkia teemoja on mahdollista lähestyä niin tutkimuksen kuin käytännön näkökulmasta.

Puheenvuorojen lisäksi teemapäivässä on luvassa muun muassa alan keskeisten käsitteiden määrittelyä sekä pecha kucha -esitelmiä. Juhlaillallisella jaetaan myös Vuoden vuorovaikutusteko 2019 -kunniamaininta.

Työryhmiin voi jo nyt ilmoittautua puheenvuoron pitäjäksi: haemmekin keskusteluun alustavia, tiiviitä puheenvuoroja (pohdintoja, kommentteja, kysymyksiä, ongelmia tai haasteita, ratkaisuja tai vinkkejä), jotka voivat pohjautua tutkimukseen tai käytännön kokemukseen ja havaintoihin.

Lähetä korkeintaan 200 sanan alustusehdotuksesi työryhmän yhteyshenkilönä toimivalle puheenjohtajalle sähköpostitse viimeistään pe 23.8.2019. Kuvaa ehdotuksessasi puheenvuorosi tavoite ja tiivistetty sisältö. Liitä ehdotukseesi myös yhteystietosi (nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio). Puheenvuorojen hyväksymisistä ilmoitetaan ehdotusten tekijöille sähköpostitse elo-syyskuun vaihteessa.

TYÖRYHMÄT:

Vuorovaikutuksen etiikka

Työryhmän puheenjohtajat:

FM, tohtorikoulutettava Sari Rajamäki (Jyväskylän yliopisto)

FM, yliopisto-opettaja Esteri Savolainen (Itä-Suomen yliopisto)

Työryhmään toivotaan puheenvuoroja, joissa tarkastellaan vuorovaikutuksen etiikkaa eri konteksteissa. Kaikenlaiset organisaatioiden, yhteisöjen, vuorovaikutussuhteiden ja yksilöiden vuorovaikutuksen etiikkaan liittyvät tutkimukset, havainnot ja käytännön sovellutukset ovat tervetulleita. Etiikkaa voidaan tarkastella esimerkiksi johtamisessa, vaikuttamisessa, päätöksenteossa, vuorovaikutusosaamisessa tai sosiaalisessa mediassa. Puheenvuorot voivat olla myös pohdiskelevia alustuksia työryhmässä yhteisesti käytävään keskusteluun.

Ehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: sari.v.p.rajamaki@jyu.fi

 

Hyvinvointi

Työryhmän puheenjohtajat:

FM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Marja Eklund (Tampereen yliopisto)

FM, väitöskirjatutkija Maija Peltola (Tampereen yliopisto)

Työryhmään pyydetään puheenvuoroja, joissa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Puheenvuorot voivat liittyä esimerkiksi organisaatioiden, yritysten, terveydenhuollon tai koulutuksen ja opetuksen konteksteihin. Puheenvuorot voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Yksilö työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin rakentajana
  • Vuorovaikutus työn merkityksellisyyden luojana
  • Vuorovaikutus työssä jaksamisen voimavarana (yksilön ja yhteisön tasot)
  • Palaute oppimisen, sitoutumisen ja motivoitumisen välineenä
  • Tehokas ja tarkoituksenmukainen tuki vuorovaikutuksessa

 

Ehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: marja.eklund@tuni.fi

 

Vuorovaikutus, teknologia ja tulevaisuus

Työryhmän puheenjohtajat:

FT, yliopistonopettaja Mitra Raappana (Jyväskylän yliopisto)

FT, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne Laajalahti (Infor)

Työryhmään toivotaan puheenvuoroja, joissa teknologiaa, viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan laaja-alaisesti ja rohkeasti. Puheenvuorot voivat perustua tutkimukseen tai ne voivat olla käytännön esimerkkejä, pohdintoja tai vaikkapa provosoivia keskustelunaloituksia, menneisyyden reflektointia tai tulevaisuuden skenaarioita.

Pohdinnat voivat kohdistua esimerkiksi tekoälyn, robotiikan ja ihmisyyden yhteyksiin: kenellä saa olla ääni, mitä on olla ihminen, kuka on vuorovaikutuskumppani ja mitä vuorovaikutus voi ihmisen ja robotin välillä olla? Puheenvuorot voivat myös johdatella yhteiseen keskusteluun siitä, mitä viestintäteknologian käytöstä haluttaisiin tietää, mikä viestintäteknologian käytössä lähitulevaisuudessa vaikuttaa vuorovaikutuksen kannalta olennaiselta tai tärkeältä, mikä huolettaa tai mikä viehättää.

Ehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: mitra.raappana@jyu.fi

 

Avoin pooli

Työryhmän puheenjohtaja:

FT, tutkijatohtori, Tomi Laapotti (Jyväskylän yliopisto)

Voit ehdottaa puheenvuoroa myös avoimeen työryhmään, mikäli yllä olevista työryhmistä ei löytynyt tutkimusaihettasi vastaavaa teemaa. Puheenvuorojen tulee keskittyä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Ehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: tomi.laapotti@jyu.fi

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company