Hae Prologos ry:n gradupalkintoa!

Julkaistu:

Lämmin kiitos vuoden 2021 gradupalkinnon saajia ehdottaneille! Palkinnon saajille on tiedotettu palkinnosta ja tieto julkistetaan Vuorovaikutuksen teemapäivässä 8.10.2021.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry myöntää tänä syksynä 350 euron arvoisia gradupalkintoja (1–3 kpl) ansiokkaiden maisterintutkielmien tekijöille. Palkinnoilla yhdistys haluaa rohkaista tekemään alaa edistävää, keskustelua herättävää ja kiinnostavaa viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä. Valinnan gradupalkintojen saajista tekee Prologos ry:n johtokunta.

Gradupalkinto voidaan myöntää työlle, joka

 • käsittelee keskeisenä aihealueenaan viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä ja erityiskysymyksiä tai muuten edistää ajankohtaista viestinnän ja vuorovaikutuksen (tieteellistä) keskustelua
 • on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa maisterin tutkinnon opinnäytteeksi 1.8.2020–30.8.2021 välisenä aikana
 • on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • on hyväksytty vähintään arvolauseella 4 (kiitettävä / magna cum laude).

Näin haet palkintoa:

 • Vuoden 2021 gradupalkintojen hakuaika päättyy pe 10.9.2021.
 • Gradupalkintoa haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/46F1F5052B97ECDC
  • Lomakkeelle täytetään tarvittavat yhteystiedot, maisterintutkielman tekijä- ja tunnistetiedot sekä sanallinen perustelu työn sopivuudesta Prologos ry:n gradupalkinnon saajaksi.
  • Ehdolle asetettu työ toimitetaan joko sähköisen lomakkeen liitetiedostona tai linkkinä työn julkaistuun muotoon verkossa (esim. yliopiston julkaisujärjestelmä).
 • Työn voi asettaa ehdolle joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin yksinomaan tekijän suostumuksella.

Gradupalkinnon saaja julkistetaan Prologos ry:n Vuorovaikutuksen teemapäivässä, joka järjestetään pe 8.10.2021 etätapahtumana. Palkintojen myöntämisestä tiedotetaan lisäksi yhdistyksen viestintäkanavissa.

Lisätietoja gradupalkinnon hakemisesta voit kysyä Prologos ry:n varapuheenjohtaja Kaisa Laitiselta, kaisa.a.m.laitinen(at)jyu.fi.