MARRASKUUN MENESTYS – YDINVIESTI!

Julkaistu:
Avainsanat:

Mikä viesti? No Ydinviesti! Pitkään puhuttu ja kauan kaivattu viestinnän ja journalistiikan valtakunnallinen opiskelijatapahtuma toteutui hartaan odotuksen jälkeen 24.11.2017. Odotus kannatti, sillä Ydinviesti tyhjensi täydellisesti pajatson ja viestijäyhteisö sai päävoiton. Vaajakoskelle, Villa Jääskelään kokoontuneet reilut 100 viestinnän ja journalistiikan nykyistä tai tulevaa asiantuntijaa työskentelivät erittäin yhteisöllisen ilmapiirin vallitessa ja lopputulos oli loistava!

Ydinviesti -viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden päätapahtuma

Ydinviestin syntymisen taustalla on Viesti ry:n ja ProCom ry:n jo vuosia hautunut idea valtakunnallisesta viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden tapahtumasta, joka kokoaa yhteisömme samaan paikkaa. Viimein tänä keväänä Imago ry:n puheenjohtaja Aapeli Tourunen päätti ottaa haasteen vastaan. Aapeli kasasi tiimin, jossa olivat edustettuina kaikki Jyväskylän viestinnän ja journalistiikan ainejärjestöt Imago ry, Parku ry ja Lööppi ry.

Ydinviesti koostui kahdesta keynote-puheenvuorosta, jotka pitivät Sunnuntaisuomalaisen tuottaja Ville Grahn ja Ellun Kanojen viestinnän tekijä Eeva Lehtimäki. Puheiden jälkeen paikalle saapuneet opiskelijat jakautuivat viiteen työpajaan, joissa he työskentelivät kolme tuntia yhteistyökumppanin laatiman haasteen parissa. Teemat vaihtelivat markkinointiviestinnästä vastuullisuusviestintään ja maakuntauudistuksesta työantajamielikuvan rakentamiseen. Tiiviin työskentelyn aikana luodut ideat esiteltiin muulle tapahtumayleisölle. Esittelyn ja ahkeran työskentelyn päätteeksi osallistujat pääsivät nauttimaan maittavan illallisen, josta siirryttiin rentoutumaan sauna- ja paljuosastolle.

Konsepti kunnossa

Ydinviesti osoittautui valtavaksi menetykseksi. Tapahtuman 100 paikkaa myytiin loppuun 6 minuutissa! Yleisöryntäyksen intensiivisyys yllätti sekä järjestäjät että valtaosan opiskelijoista. Lippuja metsästettiin kuumeisesti jälkimarkkinoillakin. Vakuuttavaa näyttöä viestijäyhteisön aktiivisuudesta osoitti esimerkiksi vaasalaisten häikäisevä osallistumisinto: Vaasasta oli peräti 42 viestijää valmiina maakuntamatkailemaan Jyväskylään Ydinviestiä varten.

Itse tapahtumapäivä sujui saumattomasti, ja palaute niin yhteistyökumppaneilta kuin osallistujiltakin oli ylistävää. Työpajojen teemat ja toteutukset olivat kiinnostavia sekä työskentelyn tulokset ylittivät jopa yhteistyökumppaneiden odotuksia. Ydinviesti osoitti, että viestinnän alalla on tällä hetkellä kova noste päällä.

Ei pelkkää pöhinää

Ydinviestin merkityksen voi nähdä monesta eri näkökulmasta. Työelämätaitojen kehittäminen ja akateemisen osaamisen soveltaminen käytäntöön oli ehdottomasti tapahtuman keskiössä. Kursseilla hankittua osaamista pystyi hyödyntämään, kun eräässä työpajassa esimerkiksi piti miettiä maakuntauudistuksen kampanjaviestintään uusia kärkiä ja lisätä ydinviestien vaikuttavuutta. Vastaavasti vakuutuslääkäreiden tekemien päätösten viestimisessä faktatiedon ja tunteiden huomioinnissa sai viestijä olla sanoituksen kanssa todella tarkkana.

Toinen vahva näkökulma Ydinviestin merkityksestä oli pyrkimys vahvistaa viestijäyhteisön viestijäidentiteettiä. Laadukkailla puitteilla, uudella tapahtumakonseptilla ja yhteisöllisyydellä luotiin ympäristö, jossa toivottavasti useammalle osallistujalle vahvistui käsitys alamme asiantuntijuuden arvosta ja tarpeesta työelämässä. Aika ja tulevat tapahtumat näyttävät, miten tämä käytännössä toteutuu.

Näin puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen blogissa haluan nostaa vielä kolmantena huomiona viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijuuden näkökulman. Näen itse Ydinviestin tekevän oivallisesti näkyväksi aikamme käsityksiä ja asenteita alamme asiantuntijuudesta työelämässä. Tarkastelen tätä teemaa blogitekstin viimeisessä osiossa vuorovaikutusosaamisen kautta.

Ydinviesti aikamme asenteiden peilinä

Edellisessä ProBlogissa (31.10.2017) Tessa Horila käsitteli vuorovaikutusosaamista ja kyseisen ajan asenteiden vaikutuksista vuorovaikutusosaamisen arvottamiseen ja arvostamiseen. Horila esitti tekstissä, että tälle ajalle on tyypillistä, että arvostamme ja pidämme hyvänä vuorovaikutusosaamisena assertiivisuutta ja tarinallistamisen taitoa. Lisäksi hänen näkemyksen mukaan ajallemme on tyypillistä yhdistää verkostoitumisen taito osaksi vuorovaikutusosaamista.

Horilan esittämät näkemykset ovat mielestäni erittäin tarkkoja ja ne olivat vahvasti läsnä Ydinviestissä ja meidän järjestäjien osallistujille luomassa toimintaympäristössä. Tapahtuman ja työpajojen keskiössä oli ammatillisen osaamisen kehittäminen monitieteellisissä tiimeissä työelämän toimeksiantoja ratkoen. Toisin sanoen monitieteellinen tiimi edellytti, että omaa erityisosaamista pääsi sanoittamaan vakuuttavasti muille, tuntemattomille tiimiläisille. Lisäksi useissa työpajoissa laadituissa ratkaisuissa hyödynnettiin tarinallistamista vaikuttamisen keinona.

Toinen kantava teema Ydinviestissä oli verkostoituminen viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden kesken, mikä on Horilan esittämän normin mukainen tavoite. Ydinviestissä verkostoituminen ei kuitenkaan nähty sinänsä tavoitteellisena toimintana, vaan pikemmin yhteisöllisyyden rakentamisena. Kyse ei ollut itseisarvosta, vaan onnellisena lopputuloksena avoimen viestintäilmapiirin tuoneesta tarkoituksenmukaisesta vuorovaikutuksesta.

Jatkoa seuraa

Kuten tämän tekstin kuvauksesta voi lukea, niin Ydinviestin kokemukset olivat todella positiiviset. Seuraavaksi tarkoitus on vakiinnuttaa tänä vuonna rakennettu konsepti ja luoda tapahtumasta vuotuinen perinne viestinnän ja journalistiikan opiskelijoille. Tavoitteena on vaalia jatkossakin korkeaa laatua sisällöllisesti, jotta alamme osaamista päästään soveltamaan mahdollisimman monipuolisesti!

 

Kirjoittaja Sakari Siilin on 4. vuoden viestinnän opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Hän oli mukana Ydinviestin järjestäneessä tiimissä. Muut tiimin jäsenet olivat Aapeli Tourunen, Jessica Hurme, Topias Peltonen ja Sonja Kuusela.