Prologos på Svenska

Vetenskaplig förening av kommunikation och social interaktion Prologos rf främjar forskning, undervisning, utbildning och utveckling av kommunikation och social interaktion i Finland samt deltar i nationell och internationell vetenskaplig verksamhet inom området. Föreningen har sedan 1989 sammanfört forskare, lärare, utbildare och andra experter och studenter i Finland. Föreningen har cirka 200 medlemmar.

Prologos rf strävar efter att öka synligheten, uppskattningen och genomslaget av forskningskunskap i samhället. Föreningen stödjer nätverkande bland aktörer inom sektorn, anordnar konferenser och seminarier samt upprätthåller kontakter med inhemska och utländska organisationer, högskolor och experter på området. Föreningen informerar om forsknings- och publiceringsverksamhet inom området samt om nationella och internationella evenemang. Dessutom publicerar Prologos rf en vetenskaplig tidskrift för kommunikation och social interaktion, Prologi, samt blogginlägg i ProBlogi. Föreningen har också podcasten Vuorotellen. Prologos rf delar årligen ut utmärkelsen Årets gärning för interaktion.

Ordförande för Prologos rf har tidigare varit Aino Sallinen, Maarit Valo, Maili Pörhölä, Leena Mikkola, Emma Kostiainen, Marko Siitonen, Pekka Isotalus och Anne Laajalahti.

Prologos rf är medlem i Vetenskapliga samfundens, Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf och samt i ECREA.

Kontaktuppgifter

Prologos rf
c/o Institutionen för språk- och kommunikationsvetenskap / kommunikation
PL 35 (A)
40014 Jyväskylä universitet

Ordförande:
Dr. Kaisa Laitinen, kaisa.a.m.laitinen [at] jyu.fi

Sekreterare:
Doctorand Esko Nieminen, esko.nieminen [at] tuni.fi

Prologi – Prologi – Tidskrift för Kommunikation och Social Interaktion, Huvudredaktör:
Dr. Sanna Herkama, sanna.herkama [at] utu.fi