ProBlogi

PROLOGOS RY – OMAN ALAN HENKINEN KOTI

Lähetimme huhti-toukokuussa 2021 jäsenlistalle kyselyn, jossa tiedustelimme jäsenten mietteitä yhdistyksestä, sen merkityksestä sekä toiminnasta nykyisellään. Kyselyyn vastasi noin 15 % yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Nykyisen johtokunnan jäsenet eivät osallistuneet kyselyyn. Vastaajat…

AVOIMUUS EI OLE YHDEN TEKEMÄÄ

Avoimuuden vaade värittää maailmaamme. Niin organisaatioilta, yhteiskunnalliselta päätöksenteolta kuin vaikkapa kaupallisilta vaikuttamispyrkimyksiltä odotetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoimuuden toteutumista tuetaan erilaisin toimin, kuten lainsäädännöllä (esim. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, kuluttajansuojalaki) ja…

”VIHREÄÄ VALOA KUUNTELEMISELLE”

Kuunteleminen on ilmiönä tuttu, mutta käsitteenä se esitellään usein tarkemmin määrittelemättä [1]. Aiemmasta poiketen olen tänä syksynä aloittanut puheviestinnän kurssini kuuntelemisen teemoilla; määrittelyllä, vaiheilla ja tavoitteilla. Kuunteleminen on toki aina…