ProBlogi

VUOROTELLEN: Dialogisen vuorovaikutuksen jäljillä

Pyrkimys hyvään ja eettisesti kestävään viestintäkäyttäytymiseen on tavallista, mutta kauniiden arvojen toteutuminen vuorovaikutustilanteissa voi olla haastavaa. Dialogisen vuorovaikutusetiikan näkökulma tarjoaa arvokkaita ihanteita vuorovaikutuksen arvioimiseksi, samalla vaatien kuitenkin rutkasti osaamista ja…