ProBlogi

VUOROTELLEN: Dialogisen vuorovaikutuksen jäljillä

Pyrkimys hyvään ja eettisesti kestävään viestintäkäyttäytymiseen on tavallista, mutta kauniiden arvojen toteutuminen vuorovaikutustilanteissa voi olla haastavaa. Dialogisen vuorovaikutusetiikan näkökulma tarjoaa arvokkaita ihanteita vuorovaikutuksen arvioimiseksi, samalla vaatien kuitenkin rutkasti osaamista ja…

VUOROTELLEN: Communicating interculturality

Kulttuurienvälinen viestintä mielletään usein tilanteiksi, joissa erilaisista lähtökohdista tulevat osapuolet toteuttavat omaa kansallista ja kulttuurista taustaansa vuorovaikutuksessa. Näin ajatellessaan saattaa kuitenkin päätyä yksinkertaistamaan ja olettamaan – yhdessä rakentamisen sijaan luomaan…

VUOROTELLEN: Esiintyminen ja yleisö

Esiintymistä on iät ja ajat tarkasteltu esiintyjäkeskeisesti kiinnittäen huomiota siihen, mitä esiintyjän pitää osata ja tehdä. Esiintymistä voidaan kuitenkin lähestyä myös vuorovaikutustilanteena, jolloin keskiöön asettuu suhde esiintyjän ja yleisön välillä….

VUOROTELLEN: Esipuhelma

Viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöt koskettavat meistä jokaista, mutta ne ovat myös tieteellinen tutkimus- ja opetuskohde. Prologos ry:n Vuorotellen-podcastsarja johdattelee kuulijat viestinnän ja vuorovaikutuksen asioiden ja asiantuntijoiden äärelle. Avausjaksossa pohditaan äänen…

NE KOLME PIENTÄ SANAA

Ah, se kaikille tuttu romanttisten elokuvien klassikkotarina. Yksi tapaa toisen ja he juttelevat toisiinsa tutustuen. Yhdessä vietettyä aikaa kuluu, suhde syvenee ja lopulta toinen saa vihdoin sanottua ne kolme pientä…

SYKSY KÄYNTIIN ETÄOPETUSKAHVEILLA

Prologos ry:n syksyn ensimmäinen tapahtuma oli perjantaina 13.8.2021 järjestetyt etäopetuskahvit. Viestinnän ja vuorovaikutuksen opetuksen ja koulutuksen teemoja käsittelevä yhteinen kahvitteluhetki järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna jäsenistön toiveesta. Tuolloin toivottiin tukea…

“CHRIS, MINÄ RAKASTAN SINUA!”

Pelkästään kesällä 2021 penkkiurheilija on päässyt nauttimaan useista arvokisoista, kuten olympialaisista, paralympialaisista ja lentopallon EM-kisoista.* Mieleen jää erityisesti Suomen avausottelu jalkapallon EM-kisoissa. TV-katsojat näkivät reaaliajassa, miten yleisö, henkilökunta ja joukkueiden…

PROLOGOS RY – OMAN ALAN HENKINEN KOTI

Lähetimme huhti-toukokuussa 2021 jäsenlistalle kyselyn, jossa tiedustelimme jäsenten mietteitä yhdistyksestä, sen merkityksestä sekä toiminnasta nykyisellään. Kyselyyn vastasi noin 15 % yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Nykyisen johtokunnan jäsenet eivät osallistuneet kyselyyn. Vastaajat…

AVOIMUUS EI OLE YHDEN TEKEMÄÄ

Avoimuuden vaade värittää maailmaamme. Niin organisaatioilta, yhteiskunnalliselta päätöksenteolta kuin vaikkapa kaupallisilta vaikuttamispyrkimyksiltä odotetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoimuuden toteutumista tuetaan erilaisin toimin, kuten lainsäädännöllä (esim. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, kuluttajansuojalaki) ja…