ProBlogi

VUOROTELLEN: Dialogisen vuorovaikutuksen jäljillä

Pyrkimys hyvään ja eettisesti kestävään viestintäkäyttäytymiseen on tavallista, mutta kauniiden arvojen toteutuminen vuorovaikutustilanteissa voi olla haastavaa. Dialogisen vuorovaikutusetiikan näkökulma tarjoaa arvokkaita ihanteita vuorovaikutuksen arvioimiseksi, samalla vaatien kuitenkin rutkasti osaamista ja…

VUOROTELLEN: Communicating interculturality

Kulttuurienvälinen viestintä mielletään usein tilanteiksi, joissa erilaisista lähtökohdista tulevat osapuolet toteuttavat omaa kansallista ja kulttuurista taustaansa vuorovaikutuksessa. Näin ajatellessaan saattaa kuitenkin päätyä yksinkertaistamaan ja olettamaan – yhdessä rakentamisen sijaan luomaan…

VUOROTELLEN: Esiintyminen ja yleisö

Esiintymistä on iät ja ajat tarkasteltu esiintyjäkeskeisesti kiinnittäen huomiota siihen, mitä esiintyjän pitää osata ja tehdä. Esiintymistä voidaan kuitenkin lähestyä myös vuorovaikutustilanteena, jolloin keskiöön asettuu suhde esiintyjän ja yleisön välillä….

VUOROTELLEN: Esipuhelma

Viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöt koskettavat meistä jokaista, mutta ne ovat myös tieteellinen tutkimus- ja opetuskohde. Prologos ry:n Vuorotellen-podcastsarja johdattelee kuulijat viestinnän ja vuorovaikutuksen asioiden ja asiantuntijoiden äärelle. Avausjaksossa pohditaan äänen…