Prologos ry:n kevätkokous ja Tiedekahvit 5.5.2023

Julkaistu:

Tervetuloa Prologos ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään perjantaina 5.5.2023 klo 12.15 alkaen Tampereen yliopiston keskustakampuksella, Päätalon F001 Lyhty -tilassa (Kalevantie 4, 33100 Tampere). Kokouksen jälkeen klo 13.30 alkaen ohjelmassa on Tiedekahvit, jossa pääsemme kuulemaan kahdesta ajankohtaisesta väitöskirjasta. Lisätietoa löydät alta.

Toivottavasti näemme paikan päällä sankoin joukoin Prologos ry:n jäseniä! Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kevätkokoukseen ja Tiedekahveille on mahdollista osallistua myös etänä. Lähetämme tarvittavat dokumentit kokoukseen ilmoittautuneille etukäteen sähköpostilla.

Prologos ry:n kevätkokous klo 12.15 alkaen

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Ajankohta: perjantai 5.5.2023 klo 12.15-13.15

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus, Päätalo, F001 Lyhty -tila (Kalevantie 4, 33100 Tampere) ja Zoom (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

ILMOITTAUTUMINEN: 26.4. mennessä TÄLLÄ LOMAKKEELLA

Tiedekahvit: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta klo 13.30-15.00

Tiedekahvit on suunnattu Prologos ry:n jäsenille sekä kaikille vuorovaikutuksesta ja sen uusimmasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Mukaan toivotaan myös alan opiskelijoita. Tapahtumailmoitusta saa jakaa eteenpäin.

Tänä keväänä pääsemme kuulemaan Jonna Leppäkummun (väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto) ja Sari Ortjun (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto) väitöskirjoista.

Työn ja muun elämän rajanhallinnan moninaisuus: vuorovaikutusta, tavoittavuutta ja teknologiaa

Väitöskirjatutkija Jonna Leppäkumpu (Jyväskylän yliopisto) esittelee loppuvaiheeseen edenneen väitöskirjatutkimuksensa keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä tuomalla esille työn ja muun elämän rajanhallinnan moninaisia piirteitä. Puheenvuorossa keskitytään myös oppimisen ja ymmärtämisen prosessiin eli siihen, miten väitöskirjan keskeistä ilmiötä, työn ja muun elämän rajanhallintaa ja siihen kytkeytyvää vuorovaikutusta on väitöskirjaan sisältyvien neljän artikkelin osalta tarkasteltu. Puheenvuorossa keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä pohditaan näin ollen prosessina, joka on laajentanut ja syventänyt ymmärrystä työn ja muun elämän rajanhallinnasta väitöskirjatyön edetessä. Työn ja muun elämän rajanhallinta voidaan nähdä vuorovaikutusprosessina, kuten rajat ylittävänä viestintänä, toisaalta vuorovaikutusprosesseja värittävät myös erilaiset käsitykset ammatti-identiteetistä. Rajanhallintaan kytkeytyvät myös tavoittavuuden odotukset ja se, millaisia merkityksiä tavoittavuudelle työyhteisöissä ja organisaatioissa annetaan. Vaikka tavoittavuuden odotukset rakentuvat työyhteisön vuorovaikutuksessa, vuorovaikutus käsitteenä ei kuitenkaan yksistään riitä selittämään kaikkia rajanhallintaan kytkeytyviä moninaisia strategioita, sillä rajoja hallitaan myös teknologisten tai tila-ajallisten affordanssien eli tarjoumien avulla. Puheenvuoro käsittelee keskeistä aihetta, työn ja muun elämän rajanhallintaa tarjoten myös yhteistä pohdittavaa aiheeseen liittyen.

Kuunteleminen työyhteisötaitona esihenkilö-alaissuhteessa

Väitöskirjatutkija Sari Ortju (Tampereen yliopisto) esittelee loppuvaiheessa olevan väitöskirjansa tuloksia kevään 2023 tiedekahveilla. Väitöskirja on monografia, ja siinä tarkastellaan kuuntelemisen prosessia suhde- ja asiatasojen elementtien kautta näkyväksi ja ymmärrettäväksi tulevana ilmiönä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kuuntelemisen merkitystä työyhteisötaitona, joilla luodaan arvostavaa yhteisöjen toimintakulttuuria ja työhyvinvointia. Tiedekahveilla käydään läpi työyhteisön jäsenten välisten suhteiden ja kontekstin merkitystä kuuntelemisessa, esiin nousseissa käsitteissä ja kuulluksi tulemisen kokemuksessa. Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että keskinäisessä suhteessa luottamuksella ja avoimuudella todettiin olevan suuri merkitys halukkuuteen kuunnella, mutta myös kertoa ongelmallisiksi tai vaikeiksi koetuista asioista. Suhteella ja kuuntelemisella on tulosten mukaan yhteys, mutta myös toisin päin eli kuuntelemisen kokemus vaikuttaa suhteeseen.

Ajankohta: perjantai 5.5.2023 klo 13.30-15.00

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus, Päätalo, F001 Lyhty -tila (Kalevantie 4, 33100 Tampere) ja Zoom (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

ILMOITTAUTUMINEN: 26.4. mennessä TÄLLÄ LOMAKKEELLA