Prologos ry:n kevätkokous ja Tiedekahvit 8.4.2021: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta

Julkaistu:

Lämpimästi tervetuloa Prologos ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään torstaina 8.4.2021 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteyksin Zoomin avulla. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille etukäteen Zoom-linkin sekä tarvittavat dokumentit sähköpostilla.

Kevätkokouksen jälkeen klo 10.15 – n. klo 11.45 ohjelma jatkuu Tiedekahveilla. Tiedekahvit ovat on avoin ja maksuton tapahtuma kaikille yhdistyksen jäsenille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Myös Tiedekahvit järjestetään Zoomissa.

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen ja Tiedekahveille tällä lomakkeella perjantaihin 2.4. mennessä.

Prologos ry:n kevätkokous to 8.4.2021 klo 9.00 alkaen

Kevätkokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Tiedekahvit: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta

Tiedekahvit on suunnattu Prologos ry:n jäsenille sekä kaikille vuorovaikutuksesta ja sen uusimmasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Mukaan toivotaan myös alan opiskelijoita.

Tänä vuonna Tiedekahveilla kuullaan tutkija Veera Kangaspunnan (Tampereen yliopisto) ja yliopistonopettaja Sari Rajamäen (Jyväskylän yliopisto) väitöskirjatutkimuksista.

Verkkouutisten kommenteilla on monia merkityksiä ja tavoitteita 

Tutkija Veera Kangaspunta (Tampereen yliopisto) esittelee tiedekahveilla tammikuussa 2021 tarkastetun väitöskirjatutkimuksensa tuloksia. Artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan verkkouutisten kommentteja neljän osatutkimuksen kautta. Väitös osoittaa, että uutisia kommentoivien käyttäjien toiminnasta voi tunnistaa erilaisia merkityksiä ja tavoitteita. Tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia, kuten mielipahan purkamista ja itsensä viihdyttämistä, tai vahvasti yhteiskunnallisia, kuten yhteisten ongelmien ratkaisupyrkimyksiä. Verkkouutisten kommentoiviin käyttäjiin vaikuttavat myös monet tekijät, muun muassa kontekstit, toiset käyttäjät ja asiayhteydet. Esimerkiksi koetulla keskustelukumppanilla voi olla käyttäjälle suuri merkitys, ja toisaalta verkkolehti itsessään luo usein omanlaisensa ympäristön jo teknisten ja maantieteellisen seikkojen vuoksi. Tiedekahveilla käydään läpi tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Työyhteisöön kuulumisen kokemuksen rakentuminen työyhteisön vuorovaikutuksessa 

Yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Sari Rajamäki (Jyväskylän yliopisto) esittelee väitöskirjansa keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä pohtien vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisöön kuulumisen kokemuksen rakentumisessa. Puheenvuorossa syvennytään tarkastelemaan uusien työntekijöiden kokemuksia jäsenyyttä rakentavasta vuorovaikutuksesta ja vertaissuhteiden varhaisesta kehittymisestä työyhteisössä. Sekä työyhteisöön kuuluminen että työyhteisön varhaiset vertaissuhteet rakentuvat työyhteisön vuorovaikutusprosesseissa, jotka todentuvat jaetuissa merkitysneuvotteluissa, vastavuoroisessa tiedon vaihdannassa sekä työntekijän kokeman tasavertaisuuden ja hyväksynnän kautta. Tiedekahveilla pohditaan syvemmin väitöskirjan näkökulmia työyhteisön vuorovaikutukseen ja vuorovaikutussuhteisiin työyhteisöön liityttäessä.

Ajankohta: torstai 8.4.2021 klo 10.15 – n. klo 11.45

Paikka: järjestetään etänä, ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen Prologos ry:n kevätkokoukseen ja Tiedekahveille pe 2.4.2021 mennessä tällä lomakkeella.