Prologos ry:n linjaus Venäjän ja Valko-Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista Prologin julkaisutoimintaan

Julkaistu:

(in english below)

Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellisessä aikakauslehdessä ei toistaiseksi julkaista tekstejä, joiden kirjoittajat ovat affilioituneena joko venäläisiin tai valkovenäläisiin organisaatioihin. Linjaus kattaa kaikki institutionaaliset toimijat, jotka saavat suoraa tai välillistä hyötyä julkaisutoiminnasta.

Linjaus ei kohdistu yksittäisten tutkijoiden kansallisuuteen. Prologissa voivat edelleen julkaista sellaiset venäläiset ja valkovenäläiset tutkijat tai muut toimijat, jotka täyttävät lehden julkaisemiselle asettamat kriteerit ja jotka eivät ole affilioituneita venäläisiin tai valkovenäläisiin organisaatioihin tai sellaisiksi tulkittavissa oleviin.


The statement of Prologos, The Finnish Association of Communication and Social Interaction, in response to Russia’s attack on Ukraine and its impact on publishing: Prologos is the publisher of Prologi – Journal of Communication and Social Interaction. For the time being, Prologi does not publish texts, peer-reviewer or other, that have been written by authors affiliated with Russian or Belarussian organisations. The decision covers all institutional agents, which directly or indirectly benefit from publishing.

The decision is not based on the nationalities of individual authors. Prologi continues to publish the works of Russian and Belarussian authors who meet the journal’s publishing standards and who are not affiliated with Russian or Belarussian organisations or considered as such.