Uskomuslääkinnän retoriikkaa ja monikulttuurisia parisuhteita käsittelevät maisterintutkielmat palkittiin

Julkaistu:

Prologos ry palkitsi jälleen ansiokkaita viestinnän ja vuorovaikutuksen opinnäytetöitä. Kolmatta kertaa jaetut gradupalkinnot myönnettiin kahdelle maisterintutkielmalle. Palkinnon saivat Matias Eilola Jyväskylän yliopistosta sekä Ann Dänner Helsingin yliopistosta. 

Gradupalkinnot myöntänyt Prologos ry:n johtokunta pitää valittuja töitä taitavasti kirjoitettuina kokonaisuuksina, joissa vuorovaikutuksen tutkimuksen perinteiset näkökulmat on tuotu raikkaalla tavalla ajankohtaiseen tarkasteluun. 

Matias Eilolan työ Uskomuslääkinnän dramatistinen retoriikka: Terveysalan etujärjestöjen esittämät kuvat maailmasta uskomuslääkintää käsittelevissä teksteissä käsittelee ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta. Lääketiedettä haastavia näkökulmia esiintyy julkisuudessa usein, ja keskustelu sekä rajanveto eri näkökulmien ja toimijoiden välillä on jatkuvaa. Tekstistä näkyy sekä oppineisuus ja huolellisuus että tekijän rehellinen kiinnostus ja innostus aihetta ja valittua teoreettista näkökulmaa kohtaan.

“Idea oli muhinut takaraivossani jo pidemmän aikaa. Halusin tehdä gradun uskomuslääkinnän kohdalla käydystä viestinnästä, koska varsinkin korona-aikaan uskomuslääkintä nousi käydyn diskurssin keskiöön ja pidin tätä hyvin mielenkiintoisena. Koska uskomuslääkinnän käyttö perustuu vahvaan uskoon ja toisten lupauksiin luottamiseen, koin tärkeäksi pyrkiä selvittämään, miten tätä uskoa ja luottamusta pyritään rakentamaan (tai vaihtoehtoisesti purkamaan).

Vaikken halua esittää suoria väittämiä uskomuslääkinnän tehosta tai uskomuslääkintäalaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä, toivon, että graduni pystyy edes teoriassa ottamaan kantaa siihen, missä kulkevat uskomuslääkintää koskevan terveysviestinnän eettiset rajat. Missä vaiheessa siirrytään hyödystä haittaan ja miten käsityksemme maailmasta määrittävät keskinäiset suhteemme ja ympäristömme”, kertoo Matias Eilola tutkielmastaan.

Ann Dännerin työssä So Ordinary – Yet So Special: Relational Dialectics of Intercultural Couples analysoidaan monikulttuuristen parisuhteiden dialektisia jännitteitä. Työn keskeinen ansio on aiemman tutkimustiedon kriittinen tarkastelu ja sen päivittäminen. Kirjoittaja argumentoi näkemyksensä vakuuttavasti ja pyrkii selkeästi viemään aiheen tutkimusta eteenpäin.  

“Romantic relationships with partners from different cultural backgrounds have become increasingly ordinary in our interconnected, globalized world. Yet, I noticed that research focusing on such relationships is still somewhat sparse – and if it existed, it oftentimes portrayed intercultural romantic relationships as ‘challenging’ or ‘conflict-causing’. But having had my own experience and those of people around me, I felt that there is more to be discovered. Therefore, Leslie Baxter’s Relational Dialectics Theory 2.0 seemed like a suitable analysis method to dive deeper into the communication and meaning-making processes of intercultural couples to understand which competing discourses actually shape such couples’ everyday lives. I believe studying these relationships further could help foster more inclusive and harmonious societies in the future“, kertoo Ann Dänner aiheenvalinnastaan. 

Prologos ry myönsi gradupalkinnot perjantaina 29.9.2023 Vuorovaikutuksen teemapäivässä Tieteiden talolla Helsingissä. Gradupalkintoja jaettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Palkinnoilla yhdistys haluaa rohkaista tekemään alaa edistävää ja keskustelua herättävää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä.