Vuoden vuorovaikutusteko 2021 -kunniamaininta #MinäTutkin-Twitter-kampanjalle

Julkaistu:

Prologos ry myönsi Vuoden vuorovaikutusteko 2021 -kunniamaininnan #MinäTutkin-Twitter-kampanjan käynnistäjille Tapio Määtälle ja Sami Syrjämäelle. Kampanja syntyi sosiaaliselle medialle tyypillisesti ilman tarkkaa suunnitelmaa. Lähtökohtana oli Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori, professori Tapio Määtän tviitti 5.9.2021. Tviitissä hän kannusti tutkijoita kertomaan tutkimuksestaan Twitterissä. Keskusteluun liittyi pian Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki, joka ehdotti tviiteille #MinäTutkin-aihetunnistetta.

MinäTutkin sai sosiaalisessa mediassa myönteisen vastaanoton. #MinäTutkin oli useiden päivien ajan Suomi-Twitterin käytetyin aihetunniste, ja useat yliopistot kannustivat tutkijoita kertomaan omasta tutkimuksestaan Twitterissä. Nyt aihetunnistetta on käytetty jo yli 10 000 kertaa. #MinäTutkin huomioitiin myös kansainvälisesti.

”Oleellista mielestäni oli se, että ilmiö käynnistyi spontaanisti, eikä sillä ollut varsinaista omistajaa. Jokainen, joka kirjoitti saattoi kokea sen omakseen”, Sami Syrjämäki kuvaa.

Tapio Määttä kertoo, että #MinäTutkin-kampanjaa edelsi vilkas keskustelu tutkimuksen hyödyllisyydestä:

”#MinäTutkin oli laajan tutkijajoukon yhteinen vastaliike maalitusta ja yksittäisten tutkijoiden häirintää vastaan. Tutkijat osoittivat kampanjalla, että he osaavat kyllä tiivistää tutkimusaiheensa ymmärrettävästi ja ovat valmiita keskustelemaan työstään, jos heiltä vaan kysytään.”

#MinäTutkin-Twitter-kampanja täyttää erinomaisesti Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan kriteerit: Kampanja edisti myönteisellä tavalla ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kampanja oli ajankohtainen, kekseliäs, eettinen, esimerkillinen sekä vaikuttava vuorovaikutusteko. Kampanjassa viestittiin tieteestä selväkielisesti ja kiinnostavasti, ja se kutsui muuta yhteiskuntaa ja yliopistojen ulkopuolista maailmaa vuorovaikutukseen tieteentekijöiden kanssa. Kampanja kytkeytyi myös hienosti osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 tavoitteita.

”Minulle jäi ilmiöstä päällimmäiseksi tunne, että sosiaalisessa mediassa positiivinen asenne lopulta voittaa. #MinäTutkin on myös kannustin kaikille tutkijoille olla aktiivisesti mukana sosiaalisen median alustoilla”, Tapio Määttä summaa.

“Kunniamaininta antaa uskoa siihen, että tiede- ja tutkimusasioista kannattaa viestiä myös Twitterissä”, Sami Syrjämäki täsmentää.

Prologos ry myönsi kunniamaininnan perjantaina 8.10.2021 Vuorovaikutuksen teemapäivän päätteeksi. Prologos ry on valtakunnallinen tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta Suomessa. Prologos ry perustettiin vuonna 1989, ja yhdistyksessä on noin 200 jäsentä. Prologos ry on Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liitto ry:n jäsenyhdistys. Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.

>> Lue lisää Vuoden vuorovaikutusteko 2021 -kunniamaininnan taustoista Tapio Määtän ja Sami Syrjämäen artikkelista ”#MinäTutkin – ystävällisesti ja informatiivisesti” (Prologi – viestinnän ja vuorovaikutuksen aikakauslehti).