Vuoden vuorovaikutusteko

Posted on by 1 comment

Vuoden vuorovaikutusteko 2020 -kunniamaininta Lasten koronainfolle

Prologos ry myönsi Vuoden vuorovaikutusteko 2020 -kunniamaininnan Valtioneuvoston viestintäosaston Lasten koronainfolle. Lasten koronainfo järjestettiin perjantaina 24.4.2020. Tilaisuudessa koronatilanteesta olivat kertomassa pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä HS Lasten uutisten, Apu Juniorin ja Ylen kanssa. Kysymyksiä koronatilanteesta esittivät 7–12-vuotiaat lapset videoyhteyden välityksellä.

Valtioneuvoston viestintäosaston viestintäpäällikkö Heta-Leena Sierilä kertoo, että idea Lasten koronainfon järjestämiseen syntyi, kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen:

”Tiedostimme vahvasti sen, miten paljon turvattomuuden tunnetta ja epävarmuutta koronatilanne varmasti herätti lapsissa, ja katsoimme tarpeelliseksi viestiä lapsille suoraan.”

Lasten koronainfo täyttää erinomaisesti Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan kriteerit: tilaisuus oli ajankohtainen, kekseliäs, eettinen, esimerkillinen sekä vaikuttava vuorovaikutusteko. Erityisen tärkeänä Prologos ry:n johtokunnan muodostamassa arviointiraadissa pidettiin usein
kriisi- ja poikkeustilanteissa vähemmälle huomiolle jäävien lasten osallistamista ja huomioimista kevään erikoistilanteessa.

”Infosta tuli valtavasti positiivista palautetta monesta suunnasta. Tärkeää oli myös se, että ministerit saattoivat tilaisuudessa välittää kiitoksensa kaikille koululaisille selviytymisestä raskaan etäkoulukevään haasteista.” Heta-Leena Sierilä kuvaa.

”Viestintämme tavoitteena on edistää vuorovaikutusta hallituksen ja muun yhteiskunnan välillä. Lasten koronainfo on konkreettinen esimerkki viestintästrategian arvojen toteutumisesta käytännössä.” Heta-Leena Sierilä linjaa.

Prologos ry myönsi kunniamaininnan lauantaina 19.9.2020 Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien päätteeksi. Yhdistys sai määräaikaan mennessä 11 ehdotusta kunniamaininnan saajaksi.

Prologos ry on valtakunnallinen tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta Suomessa. Prologos ry perustettiin vuonna 1989, ja yhdistyksessä on noin 200 jäsentä. Prologos ry on Tieteellisten Seurain Valtuuskunta TSV:n ja
Suomen tiedekustantajien liitto ry:n jäsenyhdistys. Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.


KUKA ON MIELESTÄSI ANSAINNUT KUNNIAMAININNAN IHMISTEN VÄLISEN VUOROVAIKUTUKSEN EDISTÄMISESTÄ?

EHDOTA VUODEN VUOROVAIKUTUSTEKOA 2020!

Prologos ry jakaa viidennen kerran Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan. Pyydämme nyt ehdotuksia Vuoden vuorovaikutusteoksi 2020. Toivomme laajasti ehdotuksia teoista, jotka ovat edistäneet vuorovaikutusta jollakin myönteisellä tavalla. Teko voi olla esimerkiksi projekti, hanke, tutkimus, koulutus tai jotain muuta vuorovaikutusta edistänyttä toimintaa.

 

Ehdotuksia vuoden 2020 kunniamaininnan saajaksi otetaan vastaan 28.8. saakka. Tee oma ehdotuksesi TÄÄLLÄ!


Vuoden vuorovaikutusteko 2019 Suomen Partiolaisten Johtajatulet-seminaarille

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamainintaa vastaanottamassa olivat Metsäseminaarin johtajat Paula Viikari ja Pekka Hankela.

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamainintaa vastaanottamassa olivat Metsäseminaarin johtajat Paula Viikari ja Pekka Hankela.

Prologos ry myönsi Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan Suomen Partiolaisille Johtajatulet-metsäseminaarin järjestämisestä. Tapahtuma järjestettiin tänä syksynä Hämeenlinnan Evolla 30.8–1.9.2019. Metsäseminaarin johtajat Paula Viikari ja Pekka Hankela kertovat, että nykymuotoisenaan tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2015 lähtien joka toinen vuosi. Johtajatulilla on kuitenkin esikuva kauempana partion toiminnassa, johon tapahtuman nimikin viittaa: partionjohtajilla on ollut tapana kerääntyä yhdessä nuotiotulien äärelle keskustelemaan vertaisten kesken johtamisesta.

Tapahtuma on ollut alusta lähtien avoin kaikille yli 18-vuotiaille johtamisesta kiinnostuneille. Kuitenkin vasta tänä vuonna tapahtumaa markkinoitiin aktiivisesti myös ei-partiolaisille, ja heidän osallistumistaan tuettiin monin keinoin. Tapahtuma kokosi yhteen reilut 3 000 osallistujaa. Mukaan ilmoittautui noin 600 osallistujaa, jotka eivät olleet partiolaisia.

Ehdotuksen tehnyt osallistuja perusteli ehdotustaan seuraavasti: ”Viikonlopun aikana osallistujat todella keskittyivät vuorovaikutukseen, ja osallistujille annettiin erilaisia oppimisen mahdollisuuksia. En ole ikinä ollut tällaisessa tapahtumassa, jossa avoin keskusteluilmapiiri oli käsin kosketeltavaa. Kaikilla oli vahvasti sama tavoite, ymmärtää johtajuutta ja mistä se syntyy. Lopputulos oli, että johtajuus on vuorovaikutusta. Mikään messuhalli tai luentosali ei voisi ikinä mahdollistaa samaa. Keskusteluissa saivat äänensä kaiken ikäiset. Oli upeaa nähdä, että vaikka partiolla on vahva johtamisen identiteetti, heillä on myös tavoite oppia muilta ja välttää kuplautumista. Vaikuttavuus oli käsin kosketeltavaa.”

Prologos ry myönsi kunniamaininnan perjantaina 4.10.2019 Helsingissä Tieteiden talolla järjestettävän Vuorovaikutuksen teemapäivän ja yhdistyksen 30-vuotisjuhlaillallisen yhteydessä. Suomen Partiolaisten Johtajatulet-seminaari täyttää erinomaisesti kunniamaininnan kriteerit: tapahtuma on ajankohtainen, kekseliäs, eettinen, esimerkillinen sekä vaikuttava vuorovaikutusteko. Toiminta katsottiin yhdistyksen johtokunnan muodostamassa arviointiraadissa teoksi, joka pyrkii edistämään ymmärrystä johtamisesta vuorovaikutuksena poikkeuksellisen kekseliäällä tavalla tarjoamalla mahdollisuuden laajaan ja avoimeen vuorovaikutukseen ja keskusteluun.


EHDOTA VUODEN VUOROVAIKUTUSTEKOA 2019! 

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry jakaa neljännen kerran Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan. Pyydämme nyt ehdotuksia Vuoden vuorovaikutusteoksi 2019. Toivomme laajasti ehdotuksia teoista, jotka ovat edistäneet ihmisten välistä vuorovaikutusta jollakin myönteisellä tavalla. Teko voi olla esimerkiksi projekti, hanke, tutkimus, koulutus tai jotain muuta vuorovaikutusta edistänyttä toimintaa.

 

Ehdotuksia vuoden 2019 kunniamaininnan saajaksi otetaan vastaan 20.9. saakka.

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta 2019 jaetaan lokakuussa järjestettävillä Vuorovaikutuksen teemapäivillä, perjantaina 4.10.2019. Tee oma ehdotuksesi TÄÄLLÄ!

Ilmoittaudu mukaan Vuorovaikutuksen teemapäivään 20.9. mennessä TÄÄLLÄ!


Vuoden vuorovaikutusteko 2018

Samu Kempin perustama Apua nuorille -toiminta

Mitä teet, kun sinulla on tylsää? 16-vuotias Samu Kemppi päätti tällaisena marraskuun tylsyyden hetkenä perustaa Instagram Directiin nuorilta nuorille toimivan vertaistuki-palvelun.

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta myönnettiin 16-vuotiaalle Samu Kempille Apua nuorille -Instagram tilin perustamisesta ja vertaistukityöstä nuorten keskuudessa. Johtavana päivystäjänä toimiva Kemppi perusti tilin marraskuussa 2017 omasta halustaan auttaa toisia nuoria. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja pian toiminnan alettua yhteydenottoja tuli niin paljon, että Kemppi kokosi tiimin, jotta kaikkiin yhteydenottoihin pystyttäisiin vastaamaan. Toiminta on laajentunut esimerkiksi YouTuben puolelle ja tähän mennessä Apua nuorille on tarjonnut tukea, apua ja ohjausta lähes 10 000 nuorelle. Päivittäisiä pysyviä kontakteja on 30.

Kemppi oli saamastaan kunniamaininnasta iloisesti otettu ja toivoo sen lisäävän Apua nuorille -toiminnan näkyvyyttä, jotta yhä useampi nuori saisi tukea arkeensa. Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huomioinut Kempin perustaman toiminnan jo aiemmin tänä vuonna tervehdyskirjeellä. Tällainen vapaaehtoisuuteen perustuva vertaistukityö nuorilta nuorille on arvokasta ja esimerkillistä toimintaa.

Kemppi ja hänen tiiminsä ovat saaneet nuorilta palautetta, että vertaistukeen perustuva keskustelu-kanava on helpommin lähestyttävä kuin internetin keskustelupalstat. Antoisinta Kempin mukaan on huomata voivansa auttaa ja saada nuori edes hetkeksi kokemaan itsensä iloiseksi murheiden ja huolien keskellä. Kunniamaininnan saanut Kemppi kommentoi, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota nuoren kanssa keskustellessa:

”Nuorta tulee kohdella “hellästi” ja miettiä sanavalintoja tarkkaan. Jos vaikka masennuksen diagnoosin saanut nuori tulee meille juttelemaan, niin ei voi vastata “kyllä se siitä”. Pitää aina miettiä, miten sinä haluaisit sinua kohdeltavan samanlaisessa tilanteessa. Puolueettomuus on toinen asia minkä nostan esille. Esimerkiksi kiusaamistapausta selvittäessä pitää myös ottaa kiusaaja hyvin esille. Kiusaamiselle on aina jokin motiivi. Motiivi voi olla kiusaajan omassa mielenterveydessä tai elämäntilanteessa. Kiusaajankin on saatava apua ja ohjausta, vaikka hän on tehnyt väärin.”

Puheviestinnän tieteellisen yhdistys Prologos ry myönsi kunniamaininnan lauantaina 29.09.2018 Jyväskylän yliopistolla järjestettävien Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien yhteydessä. Apua nuorille -toiminta vastaa kunniamaininnan kriteereitä olemalla ajankohtainen, kekseliäs, eettinen, esimerkillinen sekä vaikuttava vuorovaikutusteko. Toiminta katsottiin arviointiraadissa teoksi, joka pyrkii edistämään nuorten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden supportiiviseen vertaisvuorovaikutukseen. Lisäksi teossa korostuu teknologian hyödyntäminen myönteisen vuorovaikutuksen edistäjänä.

Vuoden 2018 vuorovaikutusteosta mediassa

Yle Lappeenranta, Kaakkois-Suomen uutiset: https://areena.yle.fi/1-4553461  katsottavissa Yle Areenassa 8.11.2018 saakka. Katso Samu Kempin haastattelu kohdasta 2.45.

Yle: https://yle.fi/uutiset/3-10441380

Etelä-Saimaa: https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/50a26946-6a72-4a44-91b9-d775346e8e98

Lappeenrannan uutiset: https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/710317-instagram-tili-toi-palkinnon-imatralaislahtoiselle-samulle-16-vuotias-on-auttanut

Apua nuorille -verkkosivut: www.apua-nuorille.webnode.fi 

Instagram: @apuanuorille


VUODEN VUOROVAIKUTUSTEKO 2018 JULKISTETAAN SYYSKUUN LOPUSSA

Kiitos kaikille ehdotuksen lähettäneille. Julkistamme Vuoden vuorovaikutusteon Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä 29.9. Jyväskylässä.


EHDOTA VUODEN VUOROVAIKUTUSTEKOA 2018! 

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry jakaa kolmannen kerran Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan. Pyydämme nyt ehdotuksia Vuoden vuorovaikutusteoksi 2018. Toivomme laajasti ehdotuksia teoista, jotka ovat edistäneet ihmisten välistä vuorovaikutusta jollakin myönteisellä tavalla. Teko voi olla esimerkiksi projekti, hanke, tutkimus, koulutus tai jotain muuta vuorovaikutusta edistänyttä toimintaa.

 

Ehdotuksia vuoden 2018 kunniamaininnan saajaksi otetaan vastaan 7.9. saakka.

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta 2018 jaetaan syyskuussa järjestettävillä Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, lauantaina 29.9.2018

Ilmoittaudu mukaan Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville 7.9. mennessä konferenssin verkkosivuilla. 


Kunnanjohtajan osallistuminen mopomiittiin on Vuoden vuorovaikutusteko 2017

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta myönnettiin Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvoselle tämän ansiokkaasta ja innovatiivisesta tavasta osallistaa kuntansa nuoria. Hirvonen osallistui poikien mopomiittiin, jossa hän teinien kanssa mopoillessaan sai samalla luotua nuoriin keskusteluyhteyden. Kunniamaininnan saanut Hirvonen kommentoi asiaa seuraavasti:

”Tämä mopomiitti opetti minulle, että vuorovaikutuksen lisäämiseksi on mentävä sille alueelle, missä kohderyhmä on. Minulle kunniamaininta on yllätys ja olen siitä erityisen ylpeä. Suurin kiitos asiasta kuuluu mopoileville nuorille, jotka lähtivät heti mukaan uudenlaiseen tapahtumaan. Tapahtuman järjestelyt sujuivat täysin nuorten toimesta ja saimme aikaan hyvän keskusteluyhteyden.”

Puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen, Prologos ry:n myöntämä kunniamaininta jaettiin toista kertaa perjantaina 13.10.2017 Helsingissä Tieteiden talolla. Valituksi tulleen ehdotuksen perusteluissa kuvattiin johtokunnan mukaan parhaiten, mitä vuorovaikutuksella voidaan saada aikaan. Kuten anonyymi eteläsuomalainen ehdottaja perusteluissaan toteaa, voi Hirvosen kekseliäisyyden ansioksi katsoa, että valtakunnallisestikin uutisoidun tapauksen avulla ihmisten on ollut mahdollista nähdä mopoilla rälläävät teinipojat muussa valossa kuin häirikköinä. Hirvonen osoittaa teollaan luottamusta siihen, että nuorissa on tulevaisuus. Nuoriin kannattaisi suhtautua kuunnellen ja yhdenvertaisina kansalaisina muiden kanssa, jos halutaan pitää heidät yhteiskunnan jäseninä. Valittu teko on johtokunnan mukaan innovatiivinen sekä puhutteleva ja tekee kunniaa vuorovaikutukselle.

Mopomiitistä mediassa

https://yle.fi/uutiset/3-9778806

https://kuntalehti.fi/uutiset/paatoksenteko/juuan-kunnanjohtajan-ja-nuorten-mopomiitti-oli-suurmenestys-pitaa-miettia-oman-mopon-hankkimista/

Seuraava kunniamaininta jaetaan jälleen ensi vuonna.


Vuoden vuorovaikutusteko 2017

Prologos ry jakaa Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan toista kertaa syksyllä 2017. Kunniamaininta julkistetaan Prologos ry:n järjestämässä Puheviestinnän teemapäivässä Helsingissä lokakuussa 2017. Ehdotuksia kunniamaininnan saajaksi otetaan vastaan 6.9.2017 saakka.

Puheviestinnän tieteellinen yhdistus Prologos ry jakaa jo toisen kerran Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan. Toivomme laajasti ehdotuksia teoista, jotka ovat edistäneen ihmisten välistä vuorovaikutusta jollakin myönteisellä tavalla. Teko voi olla esimerkiksi projekti, hanke, tutkimus, koulutus tai jotain muuta vuorovaikutusta edistänyttä toimintaa.


Vuoden vuorovaikutusteko jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta julkistettiin lauantaina 8.10. ensimmäistä kertaa. Kunniamaininnan sai Suomen Sovittelufoorumin puheenjohtaja Timo Pehrman sovittelutoiminnan istuttamisesta Suomeen. Sovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva vuorovaikutteinen menetelmä konfliktien ratkaisemiseen.

Kunniamaininnan myönsi puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen Prologos ry.:n johtokunta keräämiensä ehdotusten pohjalta. Keskeisimmäksi kriteeriksi kunniamaininnalle asetettiin ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen myönteisellä tavalla.

– Prologos haluaa tällä kunniamaininnalla kohdistaa huomiota vuorovaikutuksen ilmiöihin ja nostaa esiin tahoja, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet vuorovaikutuksen kehittämistä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja, professori Pekka Isotalus.

Kunniamaininnan saaja Timo Pehrman on istuttanut sovittelutoimintaa suomalaiseen yhteiskuntaan kehittämällä, kouluttamalla ja tutkimalla aihetta. Hänen elämäntyönsä on vaikuttanut sekä sovittelutyön koulutuksen kehittämiseen että sovittelukäytäntöjen leviämiseen mm. organisaatioihin, päiväkoteihin, kouluihin ja kulttuurienvälisiin yhteyksiin. Sovittelu on myös puheviestinnän tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmasta tärkeä vuorovaikutusilmiö.

– Joskus esimerkiksi ärsyke työyhteisössä johtaa ihmissuhdekonflikteihin ja jopa vuosien puhumattomuuteen ja vääriin tulkintoihin. Sovittelutoiminnalla pyritään saamaan aikaan keskustelua, lisäämään ymmärrystä ja oikaisemaan tulkintoja vuorovaikutuksessa. Kysymys on ihmisten hyvinvoinnista, Timo Pehrman kuvailee.

Kunniamaininta julkistettiin Tampereen yliopistossa Prologos ry:n järjestämien Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien päätteeksi. Päivillä esiteltiin tuoreinta tutkimusta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta niin työelämän kuin yksityiselämänkin konteksteissa.

Suomen sovittelufoorumi: http://www.sovittelu.com


Ehdota Vuoden vuorovaikutustekoa!

Puheviestinnän valtakunnallinen tieteellinen yhdistys Prologos ry jakoi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan. Keskeisin kriteeri kunniamaininnalle on ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen jollakin myönteisellä tavalla. Teko on voinut esimerkiksi lisätä yhteisöllisyyttä tai hyvinvointia tai auttanut laajentamaan verkostoja. Toisaalta se on voinut tuoda tuoreen näkökulman vuorovaikutuskäytänteisiin. Vuoden vuorovaikutusteko voi olla projekti, hanke, tutkimus, koulutus tai jotain muuta vuorovaikutusta edistänyttä toimintaa.

Vuoden vuorovaikutusteon takana voi olla esimerkiksi yksittäinen henkilö tai vaikkapa kokonainen yhteisö. Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta julkistetaan Prologos ry:n järjestämillä Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä 7.-8.10.2016 Tampereella.

Jos sinulla on jotain kysyttävää Vuoden vuorovaikutustekoon liittyen, otathan yhteyttä osoitteeseen tiedottaja@prologos.fi. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien verkkosivut löydät osoitteesta vvpaivat2016.uta.fi

One comment on “Vuoden vuorovaikutusteko

  1. […] kun suomalaisen työyhteisösovittelumallin isä Timo Pehrman palkittiin elämäntyöstään Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnalla. ”Sovittelutoiminnalla pyritään saamaan aikaan keskustelua, lisäämään ymmärrystä ja […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company