Vuoden vuorovaikutustekona 2023 palkittiin eduskunnan keskustelukulttuuria käsitellyt puheenvuoro

Julkaistu:

Prologos ry myönsi Vuoden vuorovaikutusteko 2023 -kunniamaininnan eduskunnan täysistunnossa 21.6.2023 pidetylle puheenvuorolle. Palkitussa puheessaan kansanedustaja ja terapeutti Ville Merinen (SDP) nosti esiin eduskunnan haastavan viestintäilmapiirin ja penäsi tunteikkaasti toimia keskustelukulttuurin parantamiseksi. Tarve juuri keskustelukulttuurin kommentointiin syntyi tuoreen kansanedustajan havainnoista.

“Olin noin kymmenen tuntia kuunnellut hallitusohjelmaan liittyvää keskustelua, joka oli vastakkainasettelevaa, hyökkäävää ja jopa nöyryyttävää. Ilmapiirin luoman paineen takia luovuin aiemmin valmistellusta puheestani ja kävelin puhujanpönttöön ja päätin esittää asiat niin kuin tunsin ne sisälläni”, Merinen kiteyttää.

Eduskunnan kaltainen valtaapitävä toimielin käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä ja tekee päätöksiä asioista, joiden taustalla on moninaisia arvoja ja näkökantoja. Merisen mukaan kunnioittavan vuorovaikutuksen taustalla on erilaista näkemystä edustavan henkilön ymmärtäminen:

“Toinen ihminen on yhtä oikeutettu omaan ajatukseensa ja mielipiteensä kuin minä omaani. Kun tämän tajuaa voi olla hyvissä väleissä ja keskustelusuhteessa täysin erilailla ajattelevan kansanedustajan kanssa.”

Puheenvuoro herätti keskustelua niin eduskunnan käytävillä, uutismediassa kuin sosiaalisessa mediassa. Poliittisessa päätöksenteossa ja erilaisten näkemysten puolesta argumentoidessa käytetyt puhetavat ovatkin tärkeitä tarkastelukohteita yhteiskunnan eri osa-alueilla. Merinen on ollut pääosin ilahtunut saamastaan palautteesta.

“Ihmiset sanovat, että olen muuttanut eduskunnan kulttuuria pysyvästi. Olen uskaltanut mennä puhujanpönttöön ja näyttää avoimesti tunteitani ja pyytää toisia edustajia keskustelemaan vähemmän syyttävästi. Olen saanut hieman negatiivista palautetta, jonka mukaan en ole tarpeeksi vahva eduskuntaan, mutta näen, että juuri tunteiden näyttäminen on vahvuutta,” Merinen kertoo.

Puheenvuoro täyttää Vuoden vuorovaikutusteon kriteerit, sillä sen ytimessä on pyrkimys edistää laadukasta vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Puheenvuoro osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun rajoja ylittävän viestinnän ja yhteyttä rakentavien puhetapojen merkityksestä.

“Ihmisten on vaan pystyttävä juttelemaan vaikeistakin asioista keskenään toisiaan avustaen”, Merinen summaa.

Prologos ry myönsi kunniamaininnan perjantaina 29.9.2023 Vuorovaikutuksen teemapäivässä. Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Palkittava teko valitaan avoimella verkkolomakkeella kerättyjen ehdotusten joukosta.