Vuorovaikutuksen teemapäivä 8.10.2021: Etäisyys ja läheisyys

Julkaistu:

Päivitetty 10.8.2021

Ajankohta: pe 8.10.2021 klo 9.30–17.00

Paikka: Zoom, lähetämme linkin ilmoittautuneille ennen tapahtumaa

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT.

Vuorovaikutuksen teemapäivässä keskitytään tänä vuonna etäisyyden ja läheisyyden kysymyksiin. Etäisyys ja läheisyys kytkeytyvät monella tapaa viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin. Kulunut vuosi on monimuotoistanut etäisyyden ja läheisyyden merkitystä viestintäteknologian ylittäessä ajan ja paikan asettamia rajoja. Arjen vuorovaikutustilanteissa kohtaavat eriävät näkökulmat ja aatteet, jolloin ihmisten lisäksi etäällä tai lähellä voivat olla niin ajatukset, asenteet kuin arvotkin. Vuorovaikutuksella on voima yhdistää ja erottaa, ottaa mukaan ja sulkea pois.

Teemapäivä on Prologoksen jäsenille ja perustutkinto-opiskelijoille ilmainen. Muilta osallistujilta peritään 40 euron osallistumismaksu. Jos liityt ilmoittautumisen yhteydessä Prologos ry:n jäseneksi, maksat vain 30 euron jäsenmaksun (jäsenyys vuodelle 2021). Ohjeet maksamiseen löydät ilmoittautumislomakkeelta ja tämän sivun lopusta.

Vuorovaikutuksen teemapäivä on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.

Aikataulu pe 8.10.2021

 • 9.30–9.45 Tervetuloa! Puheenjohtajan tervehdys Anne Laajalahti, Infor & Vaasan yliopisto, Prologin päätoimittajan tervehdys Ira Virtanen, Tampereen yliopisto ja teemapäivän käytännön asiat Manne Maalismaa, Turun yliopisto
 • 9.45–10.45 Keynote-keskustelutilaisuus ”Sosiomateriaalinen näkökulma työelämän vuorovaikutukseen”, apulaisprofessori Ari Kuismin, Jyväskylän yliopisto,
  keskustelun vetäjänä Anne Laajalahti, Infor & Vaasan yliopisto
 • 10.45–11.00 Tauko (15 min)
 • 11.00–12.15 Työryhmät 1 ja 2
 • 12.15–13.15 Lounastauko (60 min)
  • 12.45–13.10 Meet & Greet -osio Manne Maalismaa, Turun yliopisto
 • 13.15–14.30 Työryhmät 3 ja 4
 • 14.30–14.45 Tauko (15 min)
 • 14.45–15.25 Gradupalkinnon ja Vuoden vuorovaikutusteko 2021 -kunniamaininnan jako Anne Laajalahti, Prologos ry:n puheenjohtaja, Infor & Vaasan yliopisto ja Kaisa Laitinen, Prologos ry:n varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto
 • 15.25–15.30 Tauko (5 min)
 • 15.30–17.00 Keskustelutilaisuus: Vuorovaikutuksen opetus vahvistui lukiossa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Keskustelun vetäjänä Ira Virtanen, Tampereen yliopisto, keskustelijoina Suvi-Tuuli Murumäki, Helsingin yliopisto, Vilja Laaksonen, Aava & Bang Oy/ RALLA Oy ja Kaisa Osola, vapaa puhekouluttaja. 
  Laaksonen, Osola ja Virtanen ovat oppikirjailijoita, jotka ovat kirjoittaneet äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoihin LOPS21-mukaiset vuorovaikutusjaksot

Pääpuhuja

KTT, apulaisprofessori Ari Kuismin, Jyväskylän yliopisto 

Ari on viestinnän apulaisprofessori Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy työn ja organisaatioiden muutokseen erityisesti vuorovaikutuksen, tunteiden ja tilan näkökulmista. Kuismin toimi monitieteisessä ”Employee experience in platform economy and the changing world of work” -hankkeessa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä, kuten Human Relations, Academy of Management Annals ja Journal of Media Business Studies.

Keynote-puheenvuoro: ”Sosiomateriaalinen näkökulma työelämän vuorovaikutukseen

Työn ja organisoinnin kehityskulut muokkaavat ihmisten välisen vuorovaikutuksen ohella ihmisten ja materiaalisen ympäristön välisiä suhteita. Tietotyö hälventää rajoja työpaikan, kodin ja vapaa-ajanviettopaikkojen välillä edellyttäen samalla erilaisten teknologioiden ja laitteiden käyttöä. Jakamistalous muuntaa henkilökohtaisen omaisuuden kuten auton, asunnon ja polkupyörän tuotannontekijäksi erilaisten digitaalisten sovellusten kautta. Keikkatyö voi tarkoittaa päivittäin vaihtuvaa työmatkaa ja -paikkaa sekä alati muuttuvia työvälineitä ja -kavereita. 

Organisaatiotutkimuksessa ihmisten ja materiaalisen ympäristön välisiä suhteita on tarkasteltu perinteisesti joko ihmisten tekemiä tulkintoja painottaen tai materiaalisen ympäristön vaikutuksia ja ominaisuuksia korostaen. Yhteistä näille eri näkökulmille on oletus siitä, että ihmisten ja materiaalisen ympäristön välillä vallitsee lähtökohtainen erillisyys. Huomio kiinnittyy usein siihen, miten ihmiset ja materiaalinen ympäristö vaikuttavat toisiinsa erillisinä toimijoina. Tätä oletusta haastamaan on viime vuosina kehitetty niin kutsuttu sosiomateriaalinen näkökulma, joka siirtää huomion ihmisten ja materiaalisen ympäristön vuoroin vaikuttamisesta niiden yhteismuotoutumiseen tai intra-aktioihin. 

Sosiomateriaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna niin ihmisten kuin materiaalisen ympäristön kyky toimia ja kehittyä ovat yhteen kietoutuneita. Tämä puheenvuoro keskittyy siihen, miten työelämän vuorovaikutus yleisesti – ja etäisyyden ja läheisyyden teemat erityisesti – jäsentyvät sosiomateriaalisesta näkökulmasta. Tarkastelun keskiöön nostetaan se, miten ja millä seurauksin työn ja organisoinnin kehityskulut uudelleenjärjestävät ihmisten ja materiaalisen ympäristön välisiä suhteita – ja miten nämä suhteet voisivat järjestyä toisin.


Työryhmät ja puheenvuorot

Työryhmä 1: Etänä läsnä? Oppimisen vuorovaikutus 
Puheenjohtaja: Elina Kreus, Lapin yliopisto

 • Opiskelijoiden näkemyksiä etäopetuksen reaaliaikaisista ryhmätilanteista ja niiden herättämistä tunteista ja asenteista (Tessa Horila, Tampereen yliopisto & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto)
 • Pedagoginen läsnäolo viestintä- ja kieliopintojaksoilla (Salme Korkala, Jyväskylän yliopisto & Peppi Taalas, Jyväskylän yliopisto)
 • ”Toisinaan vuorovaikutusta on vaikea löytää” – Etäaika opiskelijoiden ja opettajien silmin (Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto & Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto)

Työryhmä 2: Yhdessä yli ajan ja paikan rajojen – vuorovaikutus ja teknologian uudet muodot 
Puheenjohtaja: Lassi Rikkonen, Tampereen yliopisto

 • Medioitu välittömyyden viestintä virtuaalisilla päivällisillä (Venla Kuuluvainen, Tampereen yliopisto) 
 • Esiintymisen harjoittelua virtuaalimaailmassa (Marja Eklund, Tampereen yliopisto)
 • Organisaatioista yhteisöiksi ja toisinpäin – yhteistyötilojen vuorovaikutus (Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto)

Työryhmä 3: Yhtäläisyyksien ja erojen työelämä – teknologian, suhteiden ja vuorovaikutuksen merkitys 
Puheenjohtaja: Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto

 • Asiakassuhteiden kehittyminen kansainvälisessä myynnissä (Jonna Koponen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Työasioita vai kissavideoita? Kehyskiistat selittämässä työyhteisön vuorovaikutusteknologian käyttöön ja odotuksiin liittyviä eroavaisuuksia (Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto)
 • Etäisyyden kuromista persoonallisella fiilistelyllä – johtajan digitaaliset viestit lempimusiikin kehystäminä (Liisa Kääntä, Vaasan yliopisto)

Työryhmä 4: Olemme täällä! Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus 
Puheenjohtaja: Marja Eklund, Tampereen yliopisto

 • Etäisyyden ja läheisyyden jännite erityislapsiperheen monialaisessa asiantuntijaverkostossa (Maija Peltola, Tampereen yliopisto & Minna Lahtinen)
 • Tukea antavan viestinnän tarkastelua verkkoauttamisessa (Minna Törrönen, Tampereen yliopisto)
 • Kanssaolemisen äärellä: Mitä Jean Luc Nancyn ajattelu tarjosi minulle vuorovaikutuksen tarkasteluun? (Maija Gerlander, Jyväskylän yliopisto)
 • Voiko etäyhteydellä tulla yhteisöksi? (Mikko Pohjola, Jyväskylän yliopisto & Virpi-Liisa Kykyri, Jyväskylän yliopisto)


Prologos ry:n jäsenille ja perustutkinto-opiskelijoille teemapäivä on maksuton.

Suorita maksu Prologos ry:n tilille FI36 1045 3000 1260 51 ja käytä viitettä 4006.

40 € osallistumismaksu ei-jäsenille

Maksun eräpäivä on perjantaina 30.9.2021. Maksun suorittamisesta ei tule erillistä vahvistusviestiä.

Voit myös halutessasi liittyä Prologos ry:n jäseneksi ennen teemapäivää, jolloin sinun ei tarvitse maksaa teemapäivien osallistumismaksua. Jäsenmaksun suuruus on 30 € / vuosi. Maksu suoritetaan käyttämällä samaa tilinumeroa kuin teemapäivien maksua suorittaessa. Jäsenmaksun viitenumero on 5005. Maksettuasi ilmoita yhteystietosi yhdistyksen rahastonhoitajalle. (Eeva Kaarne, eeva.kaarne@helsinki.fi).

Lisätietoja: Marja Eklund, tapahtumavastaava

marja.eklund(at)tuni.fi

Ehdota puheenvuoroa tai työryhmää Vuorovaikutuksen teemapäivään pe 27.8.2021 mennessä

Etäisyys ja läheisyys kytkeytyvät monella tapaa viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin. Kulunut vuosi on monimuotoistanut etäisyyden ja läheisyyden merkitystä viestintäteknologian ylittäessä ajan ja paikan asettamia rajoja. Arjen vuorovaikutustilanteissa kohtaavat eriävät näkökulmat ja aatteet, jolloin ihmisten lisäksi etäällä tai lähellä voivat olla niin ajatukset, asenteet kuin arvotkin. Vuorovaikutuksella on voima yhdistää ja erottaa, ottaa mukaan ja sulkea pois.

Vuorovaikutuksen teemapäivässä keskitytään tällä kertaa etäisyyden ja läheisyyden kysymyksiin. Teemapäivään on mahdollista tarjota puheenvuoroa tai valmista työryhmää, jotka voivat pohjautua tutkimukseen tai käytännön kokemuksiin ja havaintoihin. Puheenvuorot ja työryhmät voivat käsitellä etäisyyttä ja läheisyyttä esimerkiksi opetuksen, koulutuksen, työelämän, viestintäteknologian, ystävyys-, pari- ja perhesuhteiden, esiintymisen tai ryhmien ja tiimien konteksteissa. Etäisyyttä ja läheisyyttä on kaikkialla, ja voitkin lähestyä teemaa vapaasti.

Lähetä ehdotuksesi oheisella lomakkeella viimeistään pe 27.8.2021. Lomakkeella kysytään ehdotuksesi lisäksi tarvittavat yhteystiedot (nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio).

 • Jos ehdotat puheenvuoroa, liitä mukaan korkeintaan 200 sanan tiivistelmä suunnittelemastasi puheenvuorosta. Muodostamme hyväksytyistä puheenvuoroista aiheiden perusteella temaattisia työryhmiä.
 • Jos ehdotat valmista työryhmää, liitä mukaan korkeintaan 200 sanan kuvaus työryhmän aiheesta ja korkeintaan 100 sanan tiiviit kuvaukset työryhmän sisältämistä puheenvuoroista.

Puheenvuorojen ja työryhmien hyväksymisistä ilmoitetaan ehdotusten tekijöille sähköpostitse syyskuun alussa. Ilmoittautuminen Vuorovaikutuksen teemapäivään avautuu syyskuun alussa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Vuorovaikutuksen teemapäivä 8.10.2021: Etäisyys ja läheisyys”

Kommentointi on suljettu.