Vuorovaikutuksen teemapäivä 8.10.2021: Etäisyys ja läheisyys

Julkaistu:

Päivitetty 14.6.2021

Ajankohta: pe 8.10.2021

Paikka: Etänä nähdään, siellä missä sinäkin

Ehdota puheenvuoroa tai työryhmää Vuorovaikutuksen teemapäivään pe 27.8.2021 mennessä

Etäisyys ja läheisyys kytkeytyvät monella tapaa viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin. Kulunut vuosi on monimuotoistanut etäisyyden ja läheisyyden merkitystä viestintäteknologian ylittäessä ajan ja paikan asettamia rajoja. Arjen vuorovaikutustilanteissa kohtaavat eriävät näkökulmat ja aatteet, jolloin ihmisten lisäksi etäällä tai lähellä voivat olla niin ajatukset, asenteet kuin arvotkin. Vuorovaikutuksella on voima yhdistää ja erottaa, ottaa mukaan ja sulkea pois.

Vuorovaikutuksen teemapäivässä keskitytään tällä kertaa etäisyyden ja läheisyyden kysymyksiin. Teemapäivään on mahdollista tarjota puheenvuoroa tai valmista työryhmää, jotka voivat pohjautua tutkimukseen tai käytännön kokemuksiin ja havaintoihin. Puheenvuorot ja työryhmät voivat käsitellä etäisyyttä ja läheisyyttä esimerkiksi opetuksen, koulutuksen, työelämän, viestintäteknologian, ystävyys-, pari- ja perhesuhteiden, esiintymisen tai ryhmien ja tiimien konteksteissa. Etäisyyttä ja läheisyyttä on kaikkialla, ja voitkin lähestyä teemaa vapaasti.

Lähetä ehdotuksesi oheisella lomakkeella viimeistään pe 27.8.2021. Lomakkeella kysytään ehdotuksesi lisäksi tarvittavat yhteystiedot (nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio).

  • Jos ehdotat puheenvuoroa, liitä mukaan korkeintaan 200 sanan tiivistelmä suunnittelemastasi puheenvuorosta. Muodostamme hyväksytyistä puheenvuoroista aiheiden perusteella temaattisia työryhmiä.
  • Jos ehdotat valmista työryhmää, liitä mukaan korkeintaan 200 sanan kuvaus työryhmän aiheesta ja korkeintaan 100 sanan tiiviit kuvaukset työryhmän sisältämistä puheenvuoroista.

Puheenvuorojen ja työryhmien hyväksymisistä ilmoitetaan ehdotusten tekijöille sähköpostitse syyskuun alussa. Ilmoittautuminen Vuorovaikutuksen teemapäivään avautuu syyskuun alussa.

Lisätietoja: Marja Eklund, tapahtumavastaava

marja.eklund(at)tuni.fi