Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 30.9.-1.10.2022

Julkaistu:

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2022 järjestetään Tampereella. Konferenssiin kokoontuvat vuorovaikutuksen tutkijat, opettajat ja kehittäjät tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta erilaisissa työ- ja yksityiselämän konteksteissa. Päivät järjestää viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry yhteistyössä Tampereen yliopiston viestintätieteiden tieteenalayksikön kanssa.

Kuulemme  keynote-puheenvuorot Stephanie Foxilta (Associate Professor, Communication, Université de Montréal) ja Pekka Isotalukselta (Professori, viestintä, Tampereen yliopisto). Lue lisää puhujista päivien 2022 verkkosivuilta.

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä jaetaan seitsemättä kertaa Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta ja toista kertaa ansioituneelle viestinnän tutkielmalle gradupalkinto.

Lisätietoja: https://events.tuni.fi/vuorovaikutuksen-tutkimuksen-paivat/ 
Ota yhteyttä: vvpaivat2022.tau@tuni.fi

Virallinen hashtag: #vvpaivat

Aikataulu

Perjantai 30.9.2022

11.00 Ilmoittautuminen alkaa
12.15 Konferenssin avaus / Prologos ry:n puheenjohtaja Kaisa Laitinen. Tilaisuudessa esiintyy myös Duo Murumuru. 
12.30 Keynote: Stephanie Fox  
13.45 Tauko
14.00 Työryhmät I
15.15 Kahvitarjoilu 
15.45 Työryhmät II
19.00 Iltajuhla (illalliskortin ostaneille)

Lauantai 1.10.2022

10.00 Keynote: Pekka Isotalus 
11.15 Tauko
11.30 Työryhmät III
12.45 Lounas
13.30 Työryhmät IV
14.45 Vuoden vuorovaikutusteko –kunniamaininnan ja Gradupalkinnon julkistaminen
15.30 Päätössanat

Työryh­mät ja puheen­vuorot

PERJANTAI 30.9.2022 14.00-15.15 TYÖRYHMÄT I

Työryhmä: Tieteellinen ajattelu ja viestinnän asiantuntijuus: yliopistopedagogiikan ja yhteisöjen äärellä (Osa 1)

Puheenjohtajat: Leena Mikkola, Tampereen yliopisto & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Leena Ripatti-Torniainen, Tampereen yliopisto

 • Tieteellisen ajattelun ja viestintäkäsityksen epistemologia – tulkinnallinen käsiteanalyysi viestintätieteiden yliopisto-opiskelijoiden näkemyksistä, Mitra Raappana, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelijoiden pystyvyyskäsityksiä viestintäosaamisesta yliopisto-opinnoissa, Ida Kalliosaari, FM, Tampereen yliopisto & Tessa Horila, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelijoiden käsityksiä asiantuntijuudesta, Tuulia Viljanen, HuK, Tampereen yliopisto & Leena Mikkola, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
 • Syrjivä vuorovaikutus tutkintokoulutuksessa: yksityisen ja julkisen välinen neuvottelu ja kokemusten kerrottavuus, Leena Ripatti-Torniainen, tutkija, Tampereen yliopisto & Henri Nevalainen, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto; Melisa Stevanovic, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Työryhmä Ammatillisen viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteita ja ratkaisuja

Puheenjohtaja: Rasa Jämsen, Jyväskylän yliopisto

 • Uutismedian ja kuntaviestijöiden vuorovaikutusprosessin viestintäkompetenssit tietopyyntöihin vastaamisessa, Markus Mykkänen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto & Aleksi Koski, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Ammatillisen kuuntelun ulottuvuudet etätulkkauksessa: Tulkin näkökulma teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen, Anu Viljanmaa, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Restoratiivisen johtamisen kulmakivet, tavoitteet ja keinot, Pia Lappalainen, Dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Työryhmä: Kansainvälisyys ja monikielisyys: vuorovaikutuksen monet äänet

Puheenjohtaja: Maija Gerlander, Movi/Jyväskylän yliopisto

 • Interpersonaalisen vuorovaikutuksen näkökulma kansainvälisessä kaupassa ja myynnissä, Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto & Jonna Koponen, Akatemiatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Mediankäyttöön liittyvät merkitysneuvottelut maahanmuuttajataustaisissa perheissä, Marko Siitonen, Associate Professor, Jyväskylän yliopisto & Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Margarethe Olbertz-Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Ilkhom Khalimzoda, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen: seurantakysely itsearvioinnin välineenä, Maija Gerlander, yliopistonlehtori, Movi/Jyväskylän yliopisto & Päivi Torvelainen, lehtori, Movi/Jyväskylän yliopisto; Peppi Taalas, johtaja, Movi/Jyväskylän yliopisto; Päivi Tynjälä, professori, KTL/Jyväskylän yliopisto; Anne Virtanen, yliopistotutkija, KTL/Jyväskylän yliopisto; Eeva Kallio, erikoistutkija, KTL/Jyväskylän yliopisto

PERJANTAI 30.9.2022 15.45-17.00 TYÖRYHMÄT II

Paneeli: Tieteellinen ajattelu ja viestinnän asiantuntijuus: yliopistopedagogiikan ja yhteisöjen äärellä (Osa 2)

Paneelin puheenjohtajat: Leena Mikkola, Tampereen yliopisto & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Leena Ripatti-Torniainen, Tampereen yliopisto

 • Mihin viestinnän opiskelijat liittyvät? Viestinnän käytäntöyhteisöä etsimässä, Leena Mikkola, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
 • Tieteellinen ajattelu, asiantuntijuus ja yhteisöt – mitä viestinnän yliopisto-opetukselta vaaditaan? Panelisteina: Pekka Isotalus, professori, Tampereen yliopisto & ProCom; Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; Leena Ripatti-Torniainen, tutkija, Tampereen yliopisto, TAJU-hanke; Anu Sivunen, professori, Jyväskylän yliopisto; Sonja Kärkkäinen, viestintäasiantuntija, Kaskas Media (Puheenjohtajana Mitra Raappana)

Työryhmä: Vuorovaikutus politiikan ja median monimuotoisilla areenoilla

Puheenjohtaja: Lassi Rikkonen, Tampereen yliopisto

 • Twitter-diplomatiasta: Ulkopolitiikan ammattilaiset julkisen diplomatian viestijöinä, Lassi Rikkonen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Pekka Isotalus, professori, Tampereen yliopisto
 • Lobbauskonsultit ja politiikan toimittajat – strategiset vuorovaikutusverkostot poliittisen vaikuttamisen taustalla, Markus Mykkänen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 • Mitä organisaatioviestinnän lähestymistavat voivat antaa journalismin tutkimukselle? Pohdintoja ja suuntia eteenpäin, Minna Koivula, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä: Osaaminen, etiikka ja teknologia: vuorovaikutuksen opetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

Puheenjohtaja: Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto

 • Miten opetamme vuorovaikutusetiikkaa? Eettisyys opetussisältönä kielikeskuksen vuorovaikutusosaamisen kursseilla, Minna Lyytinen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
 • ”Se ei tarkoita, ettenkö olisi kiinnostunut” – Yliopisto-opiskelijoiden käsitykset ja kokemukset vuorovaikutuksesta verkko-opiskelussa, Janne Niinivaara, opetuksen kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa: kokemuksia ja kurkistuksia tulevaisuuteen, Marja Eklund, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Karoliina Karppinen, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

LAUANTAI 1.10.2022 11.30-12.45 TYÖRYHMÄT III

Työryhmä: Näkökulmia tiimien viestintään ja vuorovaikutukseen

Puheenjohtaja: Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto

 • Vertaispalaute opettajatiimeissä, Karoliina Ahonen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus & Jani Ylönen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
 • Practices of knowledge construction during break interactions of a cleaning team, Malgorzata Lahti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto & Margarethe Olbertz-Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Viestintäilmapiiri luovassa virtuaalitiimissä: Viestintäkäytänteet ilmapiirin muovaajina ja ilmentäjinä, Sarita Laine, viestintäsuunnittelija, Geologian tutkimuskeskus & Roosa Minkkilä, markkinointiviestinnän koordinaattori, Tulkkikeskus Ästerä & Kaisa Laitinen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä: Digitaalisten viestintäympäristöjen monet muodot ja mahdollisuudet

Puheenjohtaja: Tomi Laapotti, Vaasan yliopisto

 • Digitaaliset alustat meissä, Tomi Laapotti, Apulaisprofessori, Vaasan yliopisto & Mitra Raappana, Yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Kokemuksia vuorovaikutuksen opetuksen pelillistämisestä, Suvi-Tuuli Murumäki, Puheviestinnän yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
 • Itsevarmuutta virtuaalisesti: koe esiintymisjännityksen hallitsemiseksi pituusilluusion kautta, Anna-Leena Macey, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto & Simo Järvelä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto; Juho Hamari, professori, Tampereen yliopisto

LAUANTAI 1.10.2022 13.30-14.45 TYÖRYHMÄT IV

Työryhmä: Viestintäteknologia ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet työelämässä

Puheenjohtaja: Anu Sivunen, Jyväskylän yliopisto

 • Tavoitettavuutta ja autonomiaa – viestintäteknologioiden käytön hallinta tietotyössä, Anniina Huusko, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Tavoitettavuuden odotukset globaalissa työssä, Jonna Leppäkumpu, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Viestintäteknologian käytön jännitteet ja paradoksit työn ja muun elämän rajankäynnissä, Camilla Suortti, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Digitaaliset jäljet, monitorointi ja performanssit dataistuvassa työelämässä, Rasa Jämsen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä: Viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia johtajuuteen

Puheenjohtaja: Marja Eklund, Tampereen yliopisto

 • Kompleksisuusviestintä? Ratkaisuja kriisien ja työryhmien välimaastoon, Outi Ihanainen-Rokio, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu & Jaana Loipponen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Implisiittinen palaute johtajan ja alaisen vuorovaikutuksessa, Inkeri Roos-Manninen, yliopisto-opettaja, Aalto-yliopisto
 • Johtajuuden ja toimijuuden kietoutuminen yhteistyötilaorganisaatiossa, Mitra Raappana, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto & Tomi Laapotti, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Työryhmä: Haasteita ja hyvinvointia: vuorovaikutus julkisissa instituutioissa

Puheenjohtaja: Karoliina Karppinen, Tampereen yliopisto

 • Oivalluksia ja uutta ymmärrystä etävälitteisessä työnohjauksessa, Mikko Pohjola, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto & Virpi-Liisa Kykyri, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
 • Ratkaisevat ehdotukset asiakkaan ja ammattilaisten välisen yhteistyön rakentajina monialaisissa kohtaamisissa, Tuuli Kalari, sosiaalityön väitöskirjatutkija/INSOTE-hanke, Tampereen yliopisto
 • Erikoistuvien lääkärien näkemyksiä moniammatillisen tiimin vuorovaikutuksesta, Emma Sallinen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • Kiusaamisen vastaisen työn tehostaminen: Miten tukea kouluja kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttamisessa?, Sanna Herkama, erikoistutkija, Turun yliopisto & Marie-Pier Larosa, erikoistutkija; Inari Harjuniemi, väitöskirjatutkija; Virpi Pöyhönen, erikoistutkija; Elisa Poskiparta, erityisasiantuntija; Christina Salmivalli, professori