Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 30.9.-1.10.2022

Julkaistu:

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2022 järjestetään Tampereella. Konferenssiin kokoontuvat vuorovaikutuksen tutkijat, opettajat ja kehittäjät tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta erilaisissa työ- ja yksityiselämän konteksteissa. Päivät järjestää viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry yhteistyössä Tampereen yliopiston viestinnän yksikön kanssa.

Haemme nyt esitelmä- ja työryhmäehdotuksia Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville. Päiville ovat tervetulleita viestintää ja vuorovaikutusta eri konteksteissa tarkastelevat puheenvuorot ja työryhmät. Eri tieteenaloilta, tutkimuskeskuksista ja työelämästä tulevat puheenvuorot ovat tervetulleita. Esitelmä voi käsitellä esimerkiksi:

 • vuorovaikutussuhteita
 • ryhmiä, tiimejä ja yhteisöjä
 • johtamisviestintää
 • esiintymistä ja julkista puhumista
 • vaikuttamista ja argumentointia
 • teknologiavälitteistä vuorovaikutusta
 • digitaalisia viestintäympäristöjä ja sosiaalista mediaa
 • poliittista viestintää
 • kulttuurienvälistä viestintää
 • vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiä
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä
 • viestinnän koulutuksen ja opetuksen kysymyksiä.

Esitelmät- ja työryhmäehdotukset voivat olla teoreettisia tai metodologisia pohdintoja, empiiristen tutkimusten esittelyä, näkökulmia (puhe)viestinnän opetukseen, työelämän kysymyksiin tai vaikkapa viestinnän eettisten kysymysten tarkastelua. Pääasiallinen työskentelykieli on suomi, mutta yksittäisten esitelmien tai työryhmien kieli voi olla myös englanti tai ruotsi. 

Esitelmäehdotusten pituus on enintään 300 sanaa. Päivien järjestelytoimikunta kokoaa ehdotetuista esitelmistä sopivia työryhmäkokonaisuuksia. 

Työryhmäehdotuksiin tulee kuulua 3–4 esitelmää, joita yhdistää jokin yhteinen teema, näkökulma tai nimittäjä. Työryhmäehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, enintään 200 sanan mittainen kuvaus työryhmää kuvaavasta, yhteisestä aiheesta sekä enintään 200 sanan mittaiset tiivistelmät työryhmään kuuluvista puheenvuoroista.

Lähetä esitelmä- tai työryhmäehdotuksesi 19.6.2022 mennessä tämän lomakkeen kautta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-TVHJ73UuQ3EZA1aMY9HLgnM8vKy0bBrGlpB5egJ9A7b2Sw/viewform?usp=sf_link

Päiville hyväksytyistä esityksistä ja työryhmistä ilmoitetaan hakijoille kesäkuun lopussa.

Lisätietoja: 

vvpaivat2022.tau@tuni.fi
https://events.tuni.fi/vuorovaikutuksen-tutkimuksen-paivat/ 

Virallinen hashtag: #vvpaivat