Vuoden vuorovaikutusteko 2022 -kunniamaininta Anne Leppäjärvelle ja Haaga-Helian maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutustiimille

Julkaistu:

Prologos ry myönsi Vuoden vuorovaikutusteko 2022 -kunniamaininnan Anne Leppäjärvelle ja Haaga-Helian maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutustiimille. Tuore koulutusohjelma hyödyntää “yhteistiimimallia”, joka edistää eri taustaisten opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä mahdollistaa uniikkeja kohtaamisia.

Yhteistyön tuloksena on syntynyt juttuja, joita kukaan ei voisi yksin tehdä”, Anne Leppäjärvi kiteyttää.

Ajatus maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutusohjelmasta syntyi arjen havainnoista. Anne Leppäjärvi muistelee, kuinka katukuvassa näkyvä yhteiskunta ei enää heijastunutkaan mediaympäristöissä ja tarpeet saada taustaltaan moninaisempia toimittajia nousivat toistuvasti esiin.     

“On ongelma, jos uusien suomalaisten näkemykset eivät näy suomalaisessa journalismissa tai näkyvät siellä vain hyvin harvoin, lähinnä ongelmien kautta. Kysymys on siis uusista yleisöistä ja niiden luottamuksesta suomalaiseen journalismiin.”, Leppäjärvi toteaa.

Koulutusohjelma ja yhteistiimimalli pyrkivät tukemaan hyvinvointia, edistämään integroitumista sekä korostamaan yhteisöjä ja yhteistyötä. Leppäjärvi peräänkuuluttaa kaikkien tarvetta tulla nähdyksi ja kokea osallisuutta erilaisissa yhteisöissä:

Ajattelen, että tässä on kyse nimenomaan siitä, että he kokevat voivansa tulla nähdyiksi ammattilaisina uudessa maassa ja voivansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yksi opiskelijoista sen hyvin kiteytti: tuntuu, että uudessa maassa kyllä pääsee mukaan, mutta on vaikeampi päästä osaksi.”

Anne Leppäjärven ja koulutustiimin kehittämä yhteistiimimalli täyttää Vuoden vuorovaikutusteon kriteerit oivaltavasti. Sen ytimessä on pyrkimys ymmärtää ja korostaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä sekä kunnianhimoisesti vaikuttaa myönteisesti niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasoilla.

“Vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ja uusien vuorovaikutustapojen kehittäminen on aivan olennaista, jotta ulkomaalaistaustaiset uudet suomalaiset voivat tuntea osallisuutta ja päästä tekemään työtä uudessa kotimaassa.”, Leppäjärvi painottaa.

Prologos ry myönsi kunniamaininnan lauantaina 1.10.2022 Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä. Prologos ry on valtakunnallinen tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta Suomessa. Prologos ry perustettiin vuonna 1989, ja yhdistyksessä on noin 200 jäsentä. Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.