Gradupalkinnot

Vuoden 2021 palkitut: Gradupalkinnot valmennussuhteita, monikulttuurisia työyhteisöjä ja rekrytoijien vuorovaikutusosaamista tutkineille

Prologos ry on vuodesta 2021 lähtien myöntänyt gradupalkintoja ansiokkaille viestinnän ja vuorovaikutuksen aiheita käsitteleville maisterintutkielmille. Palkinto myönnetään ja palkinnon/palkintojen saaja(t) julkistetaan vuosittain joko Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä tai Vuorovaikutuksen teemapäivässä.

Hakuilmoitus 2022

Yhdistys myöntää myös tänä syksynä 350 euron arvoisia gradupalkintoja (1-3 kpl) ansiokkaiden maisterintutkielmien tekijöille. Palkinnoilla yhdistys haluaa rohkaista tekemään alaa edistävää, keskustelua herättävää ja kiinnostavaa viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä. Valinnan gradupalkintojen saajista tekee Prologos ry:n johtokunta.

Gradupalkinto voidaan myöntää työlle, joka

 • käsittelee keskeisenä aihealueenaan viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä ja erityiskysymyksiä tai muuten edistää ajankohtaista viestinnän ja vuorovaikutuksen (tieteellistä) keskustelua
 • on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa maisterintutkinnon opinnäytteeksi 1.8.2021–12.8.2022 välisenä aikana
 • on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • on hyväksytty vähintään arvolauseella 4 (kiitettävä / magna cum laude).

Näin haet palkintoa:

 • Vuoden 2022 gradupalkintojen hakuaika päättyy to 25.8.2022.
 • Gradupalkintoa haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel7fbfG8xvXL7X9Q_hr6whzsnldOS1RVwYP2dxGb6aXCgZ_w/viewform
  • Lomakkeelle täytetään tarvittavat yhteystiedot, maisterintutkielman tekijä- ja tunnistetiedot sekä sanallinen perustelu työn sopivuudesta Prologos ry:n gradupalkinnon saajaksi.
  • Ehdolle asetettu työ toimitetaan joko sähköisen lomakkeen liitetiedostona tai linkkinä työn julkaistuun muotoon verkossa (esim. yliopiston julkaisujärjestelmä).
 • Työn voi asettaa ehdolle joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin yksinomaan tekijän suostumuksella